07:12, 30 Mayıs 2024 Perşembe
Siyaset
Siyasette Enformasyon Rafinerileri
30 Ekim 2017
Bir siyasi partinin daveti üzerine enformasyonrafinerisi.com başmüzakerecisi tarafından verilen "Siyasette Enformatik Rafineri Cihazlanması" brifingini bütün notlarıyla, Türkiye'deki bütün partilerin ihtiyacına matuf olduğu veçhile kamuya arzdır.
Vital Politik'in Dijital Kitabeti Ve Enformatik Rafinerisi
Vital Politik'in Dijital Kitabeti Ve Enformatik Rafinerisi
11 Mart 2017
Bütün ülke yani onbin küsur köy, bin civarında kaza, altmış kadar vilayet, 30 kadar Büyükşehir, 800 bin km² arazi, yüzbinlerce km yol, binlerce faaliyet, onbinlerce ürün, yüzlerce meslek, çeşit çeşit ev – kişi – işyeri – kamu harcama tipi, milyonlarca çeşit emval hacmindeki yığını ihata edebilmek “mutlak vekalet”le sağlansın istenerek mi bu istikrar kazanılmış olunuyor? Yoksa bu yığın başka türlü kaştarılamaz mı idi, yani bir mecburiyet mi vardır?


Toplam: 2 |  Gösterilen: 1 - 2 1