23:25, 15 Temmuz 2024 PazartesiAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Beşeri Amme |

ENFORMASYON RAFİNERİSİ VE ENFORMATİF-İNTERAKTİF KONNEKTİVİTE/KOMÜNİTİVİTE REFERANS PORTALİ

www.ifrikiyye.org > www.mesela.ifrikiyye.org > www.filan.mesela.ifrikiyye.org > www.falan.filan.mesela.ifrikiyye.org > www.amerikiyye.org > www.avrupaiyye.org > www.masrikiyye.org > www.magribiyye.org > www.simaliyye.org > www.cenubiyye.org

ENFORMASYON RAFİNERİSİ VE ENFORMATİF-İNTERAKTİF KONNEKTİVİTE KOMÜNİTİVİTE REFERANS PORTALİ
www.ifrikiyye.org

Bu sistemin kazandıracağı yetkinliklerle donatılmış bir internet portali sayesinde mesela bütün Afrika kıtasında doğan ve doğacak sosyal, ticari, kültürel, yardımlaşma, dayanışma, iş birliği, sanayi, ekonomik, turizm, eğitim-öğretim, inşa, imalat, tarım, ulaşım, spor, eğlence, gençlik, sağlık, siyasi ve elbette her çeşit mesleki sebeplerin aktörleri arasındaki iletişim ve etkileşim sağlanacaktır.

Bu çapta etkileşimi başarmak için dağları düz etmek de gerekmiyor; bakınız:
- http://www.enformasyonrafinerisi.com/haberler/enformasyon-rafinerisi-nemize-ne-seydir
- http://www.enformasyonrafinerisi.com/gundem/buyuk-veri-degil-butun-veri
- http://www.enformasyonrafinerisi.com/haberler/kayit-o-is-alaninin-siniflama-agacina-dercetmektir
- http://www.enformasyonrafinerisi.com/rafineri-imbikler/enformatik-rafineri-cihazlanmasi-nedir

Afrika'ya yeni bir tür haberleşme ve iş işleyiş alt yapısı sunulmuş olmakla kalınmayacaktır. Bütün dünyaya örnek olarak "iletişim evriminin dijital dinamiklerini yaşatan ve taşıyan bir alt yapı" kurulmuş olacaktır.

"Maksadı hasıl edecek derecede şimdi - burada - daima - hepsi keyfiyetlerine, hususiyetlerine, mahiyetlerine tam karşılık olmak üzere" başarılması bir havzaya bir kıtaya odaklanan kurumlar için işler - insanlar - olaylar - amaçlar - kurumlar - nesneler arasındaki angajman çalışmaları ve yayınları hassaten önemli bir meseledir.

Başat tema mesela "AFRİKA" olunca, Afrikalı'nın kendi yaşadığı mahalden ve kendi şartları içinden nabzının tutulmasına imkan veren bir dijital katışma platformu oluşturmadıktan sonra yukarıda zikredilen ehemmiyetin icaplarından geri kalınmış olunacaktır. Angajman çalışmalarının ve yayınlarının üçüncül dijital sosyal web mecralarında hakedilmesine uğraşmak ise mezkür temanın taraflarını tatmin etmeyecektir.

İnteraktivite hasıl etmek amaçlı faaliyetlerin sayılamayacak kadar çok yönüne doğurganlık ve katılımcıların/katışanların nabzını yoklamak (hem onların yoklaması hem mutasavver portali işleten kurumun yoklaması) meşgalesine dijital bir yetkinlik getirmeyi de başarmak lazımdır. Bir taraftan o kıtalı/havzalı diğer taraftan o kıtayla/havzayla ilgili olanlar tarafından hep birlikte yararlanılan bir internet portalini (kapsayandan kapsanana) bütün meskün mahal ve tesislerini
içerir (hazır açılmış) şekilde kurmaya azmedilmelidir. Sadece "iş geliştirme azimkarlarına" münhasır kalacak değil bu cihazlanma elbet: bu ENFORMASYON RAFİNERİSİ VE ENFORMATİF-İNTERAKTİF KONNEKTİVİTE/KOMÜNİTİVİTE REFERANS PORTALİ her hangi sebepten, vesileden amaç, merak, malumat, muamele, müşterek mevzulara dijital rahim olmak üzere bi'l-umum ammeye açık her husus için geçerli, mümkün ve şart hatta.

Talep etmeniz halinde uhdenizde bu portalin müzakerecileri tarafından kurulacak enformasyon rafinerisi sistemiyle inşa edilecek mesela www.ifrikiyye.org gibi bir internet portalinin ana ekran görüntüsü yukarıdadır.

                                                   

Mesela ülkemiz Türkiye için yürüttüğümüz, farklı bir başlangıç noktasından gündem ettiğimiz emsal portali şuradan takdim edebiliriz: http://www.enformasyonrafinerisi.com/siyaset/meselabeykozluorg

                                                   

Öyle ki bu dijital sosyal web ortamı, içerdiği sosyal iletişimin dinamizminden doğan veritabanının sadece bu portaldeki profil sahiplerine ve o da başka yollardan yayımlanması önlenmiş röntgenler sunulması sayesinde ve aynı zamanda ticari amaçlara uyarlama
yapmayaraktan yani herhangi ücretli pazarlamacılık amaçlarına reklam mecraı olarak kullandırılmadan, ancak profil sahipliği edinmek isteyenlerce yapılan çok çok mütevazı tahsilatla mesela yıllık 5 TL ile işleterek insanların sahipleneceği bir ortam kılınmalıdır.

Portalin kısıtlı numune uygulama (MsAccess) dosyasını istemek için
yazınız: tahsinyilmaz@gundemmedyam.comİlgili Konular ⟩ » Konnektivite » komunitivite » şimdi » burada » daima » hepsi


İlgili Haberler