07:40, 30 Mayıs 2024 Perşembe


 

Siparişiniz

 

Bilişim sistemlerinizde barındırdığınız verilerden;

- hem o verilerin sahibi olarak size

- hem o verilerden istifade edecek olan müşterilerinize, tedarikçilerinize, pazarınıza, meslektaşlarınıza, elemanlarınıza, internet sitelerinizin okuyucularına

tam başarımla istifade edebilinir bir sistem eklentisi sunuyoruz:

 

Verilerinizi bir sınıflama ağacına dercettiğiniz anda o veri size ait olacaktır ve size ait kalacaktır ancak. Çünkü işte o sayede kaydetmişsinizdir. Aksi halde o veri ne sizindir ne herhanginizin, zira o kaydedilmiş olmayacaktır.

SINIFLAMA AĞACI SUNUCU

Bilişim sisteminize entegre ve nice amaca muvafık "bilişsel referans rafinerisi" eklentisi kuruyoruz.

Ürünlerinizi, faaliyetlerinizi, kararlarınızı, sayfalarınızı, vidyolarınızı, audyolarınızı, resimlerinizi dinamik indeksleyebileceksiniz.

Uluslararası sınıflama sistemlerine ve Türkçe lügatçelerine uyumlu.

tahsinyilmaz@gundemmedyam.com