12:57, 24 Haziran 2024 Pazartesi
Enformativite
Yapay Zeka Çağı Başlıyor
Yapay Zeka Çağı Başlıyor
11 Kasım 2019
Yeni bir çağın başlangıcında olduğumuz şu yıllarda yapay zekanın yönlendirici bir kuvvet olduğu aşikardır. Yapay zeka hakkında bazı kavramların açıklanması, geleceğin çağını anlamamıza ışık tutabilir.
Internet of Things IoT Nesnelerin İnterneti
“Internet of Things (IoT) / Nesnelerin İnterneti”
23 Ekim 2019
Yapay Zeka “Internet of Things”ten “Conversation of Things”e doğru evriliyor. İnsanlık için bilgi aktarımının bittiğini mi göreceğiz ve bu büyük yükü tamamen nesnelere mi devredeceğiz? Maymunlar Cehennemi’ni yaşamayabiliriz ama Yapay Zeka Cehennemi’ni yaşayabilir miyiz?
Bilgiyi İşlemenin Tarihi
Bilgiyi İşlemenin Tarihi
02 Mayıs 2019
İkisinde de eskiyle bir irtibatı ve yeni olan bir tarafı vardır. Ama birinin yeniliği ikmal diğerininki vaz. Ve hem de birinin eskiliği tahriften temizleme diğerinin eskiliği eskiyi kutsama.
İnsan Yerine Robot Mantık Yerine Yazılım
İnsan Yerine Robot, Mantık Yerine Yazılım
25 Şubat 2019
Hayal ettiğimiz sürece karşımıza çıkan zorlukları aşmanın farklı yollarını bulup hayalimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz.
Yapay Zeka Sadece Başlangıç
Yapay Zeka Sadece Başlangıç
04 Nisan 2018
Bilgisayarın anladığı tek bir dil var ve o dilin de “0” ve “1”den oluşan iki basit elemanı var. “0” ve “1” dışında hiçbir şeyden anlamayan bir bilgisayar, nasıl oluyor da insanların işlerini böylesine kolaylaştıran ve eğlendiren ürünleri işleyebiliyor?
AlphaGo Yapay Zeka nın Umudu mu
AlphaGo Yapay Zeka’nın Umudu mu?
27 Eylül 2017
Çok boyutlu bir matriksin oluşumu farklı amaçlar için tek bir veri bankasının işlenmesi/işletilmesi elektrik akımın önceden kurgulanmış sayısız kavşaklarından sayısı belli sapaklara yönlendirişten çok daha kolay olacaktır.
Yapay Zeka nın Keşfi Turing Testi Günümüzden önce gelecek için
Yapay Zeka’nın Keşfi: Turing Testi (Günümüzden önce gelecek için de bazı önlemler alındı)
08 Ağustos 2017
Turing testi kavramı ilk ortaya atıldığı zamandan bugüne kadar yapılan tartışmalar bitmeyecek. Sınırlı dünyamızın sınırlı imkanları ile yapılabileceklerin ötesine geçmeyi hedeflemek daha akıllıca olacak. Hiçbir şey imkânsız demiyorum ama insan beynini taklit etmekten bile aciz kalan bilgisayarların insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
Yeni Nesil Teknoloji Yapay Zeka
Yeni Nesil Teknoloji: Yapay Zeka
08 Haziran 2017
İlk sistem ileri doğru veri ileten nöral ağ iken, çok katmanlı sistemde en az üç katman vardır ve daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Gizli katman örnekte üç adet perceptrondan oluşmakta ama bu sayı artabilir. Sayı arttıkça başarı da artar. Bu tür ağların esas sorunu doğruluğu kanıtlanmış verilerin gerekmesidir.
Bağlaşık 500 Milyar Cihaz, Uylaşık 10 Milyar İnsan
08 Mart 2017
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin cihazları, “insanların yeryüzünde yaşayan canlılar olduğunu unutturan” başdöndürücülükler barındırmıyor. Başı fırıl fırıl dönenler için tam bir hızlandırıcıdır onlar lakin. Mikailcilik veya İbliscilik oynayanlara yeterinden fazla azıttırıcı şeylerdir o teknolojilerin cihazları. Ama kendini Mikail veya İblis sananlar ve hatta daha fenası, o zanna mağlup olanların taklitçileri ve takipçileri için tam bir şehvet ve afyon karışımı etkide cihazdırlar.
KONNEKTİVİTENİN ÖNÜNDEKİ BARİYERLER
08 Mart 2017
Ürünlerin ve tasavvurların diyalogun gerçek tarafları ve mahreci olan insana-bireye, ancak ve ancak mal-davar olmaklık bırakılınca, o bireyin ve insanın güya diyalogu da malı-davarı tutulduğu “merkezlerin” himayesine müracaat eden “sığınmacılık” kalakalmaktadır.
ENFORMASYONİZM EVRENSELCİLİĞİ YANİ AMERİKANİZMA “KENDİ”YE BÜTÜN GEDİKLERİ TIKADI MI?
08 Mart 2017
Anlama güçlüğünü açıklaya açıklaya öğrendiğimiz bilgi ile “kendilik”in mütemmimi olan “gerçeklere” vukuf kazanmak yolunu teklif ediyoruz. Bu yolda varacağımız selamet Amerikanizma’dan kurtulmak olsa gerek ümidimiz var. Epistemik Cemaatin vizelerini edinmek raconlarına sapmamakla o cemaatin güdümündeki “network cumhuriyetlerinin” tehdit ve rüşvetlerinden dolayı kirlenmemiş bir dünyaya açılabiliriz. Canavarlaşmayan ve canavarın dişlerini, pençelerini temizlemeye koşulmadan birer insan olmanın haysiyetini idrak edebiliriz.
EY NETTAŞ, HADİSÇİLERİN MİRASI SİZDEDİR
08 Mart 2017
Mesela “veri devrimi” heyulasına baskın gelen online verisetleri arasında reklam metalarından, alengirli yahut müstehcen imajlardan, hasmi darbeye maruziyetten, mağduriyet-acziyet kaşımalarından başkasına yer yok neredeyse. Patates fiyatlarının bütün pazarlardaki takvimli-haritalı infografiklerine veya imalatında patates kullanılan gıdaların infografiklerine dair düzenlenmiş hiçbir veriseti yok hâlâ mesela. Ya da mısır. Yahut petrol yahut civa… su… GDOlu organikler…
GELEN NESİL; AZMİ İLE HAZMI ARASINDA ASKIDA… AMA
08 Mart 2017
Kendi yapmadığı için idrak edemediği “mal ve hizmetler” ile kudretten daim olduğu için hissedemediği cevheri mezcedecek inşallah. Çünkü “kullandığı bedava dijitalleri doğuranın”; idrakten ve hissedişten geri kaldığı “yapılıverileduran ile varolagelen” olduğunu farkedecek mutlaka bu nesil. Selefi olan ceddinin günahları için tövbe de edecek böylece.
İNSAN MISIN Kİ SEN ARTIK! ENFORMATİT MAHRECİSİN, ENFORMATON HARCISIN
08 Mart 2017
Bu ahvalde bir varlık ancak “insanımsı”dır (humanoid) ve onun enformatikleri onu enformoid kılıyor. Bütün anlamları, değerleri, eserleri, sembolleri enformatitler halinde konnektçilerin emrinde noösfer (noosphere)’i teşki ediyor. İnsan bu noösfer’de bir diyot sadece, çokça organellerinden biriyle hatırlıyor, hatırlanıyor, keşfediliyor, ifşa ediyor mütemadiyen
İNSANCA GERÇEK İÇİN SAHİCİ UĞRAŞ GEREK
08 Mart 2017
Gerçeğin; ancak makinalaşmış bozukluğun tek tek durumuna, bu durumun varlıklaşmasına, bütün tali durumların işte böyle varlıklaşmaca karşısında yeralış biçimine bi-külli dönüşmesine Protagoras’ın da Popper’in de razı geleceğine ihtimal vermiyorum. “Sağlam-sarsılmaz düzen”le ve “genel bilgi geçerliği”yle aralarındaki savaşın “insancayı ve essahçayı” kırıp da çürürken kokutmayı tahmin edememiş olabilirler, mazurdurlar diyelim nitekim. Lakin onlar “işbu mahpusları ve yalancıları” mazur görmeyeceklerdir eminim.
İSTEKLE MUSAHABEDEN FARKLI, AMA GEL DE ANLAT “ENFORMATÜRİZM”i
08 Mart 2017
Bir insan tekçiğinin ahzında ve eriminde “eyi”ye yer var-yok muhaveremizin koca halka, koca ülkelere, koca dünyaya tümden vardırılmasına asılsız abartıdır yaftası vurmak aceleciliğine sapmak meselelerimizin kolayına kaçmaktır.
MODERNETİK PRESİNE VİZEYLE GİREN İNSAN: ENFORMAT
08 Mart 2017
Mesela bugün Türkiye’de “eğitimde sosyal medya” serlevhalı gevezelikler yapılıyor: 2013’ten beri. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezinden taşrasına nice kademeden makam sahibi zevat talebelerinin ve muallimunun facebook’a, twitter’a kaptırılmış olduğunun farkında değil, fakat, “madem talebelerimiz oradadırlar o halde orada eğiteceğiz çocukları” diyorlar bir maharet endamile.
MODERNETİKLER ENFORMASYONİZME YETİŞİR, BAŞKA TEDARİKÇİ LAZIM DEĞİL HATTA
08 Mart 2017
“Sonuca ulaşma yetisi”ne güvenmek / güvenememek… fiziksel ve farazi cepheleri itirabiyle bütün olamamak meselesi yerine bugün dünya; “prefabrik konsensus” ve onlara hazır edilen “modüler liderlik” araçlarıyla meşgul ediliyor.
MUTLAK MUAFİYET – MUTLAK İNTİBAK NASİPLEŞMESİ: ENFORMANT-ENFORMANTİL-ENFORMATİL
08 Mart 2017
Bilen-bilebildiren-öğrenebilen münasebeti sırf “bilebildiren şey” sayesinde yürütmeye sıhhatlidir diye bakamayız. O halde “bilebildiren şey” bütün şahsiliğini yitirmiş demektir. Mesela gazete, mektup büsbütün nesneleşmiştir –BİLEBİLDİRİLEN’de nesneleşmiştir– öylesi bir bakışta. Tabi giderek gazeteyi, mektubu tamamlayan ve hazırlayan bütün gerçek şahıslar da nesneleşir.
MÜŞTEREK MERAMLARI KATLEDİLENLERİN MÜŞTEREK MEKANLARI: HAL-İ HAZIR DİJİTAL MECRALAR
08 Mart 2017
Kendi ve rami olan insan, birbirine müşteriliklerine müşterek nice mekana sahiptir, çünkü (kendiliği ve ramiliğinden mevcut) hüviyetinden ve o hüviyetine şerik hemcinslerinden neşet eden mahalli, o hale muvafık, muzammun, mülazım, mutabık nice mekanı müktezadır; şartlar gerektirir bunu.
“OY VE ÖTESİ ORGANİZASYONU” VE ONUN LOJİSTİĞİ
08 Mart 2017
Mesela Karar ve Program ile Kadro-Donatım-Envanter arasındaki ilişkinin HARİTASI'nın olmadığını ve düşünülmediğini gösteren delildir. Olsaydı eğer hangi kararın ve programın uçlarının hangi kadroya, donanıma, envantere karşılık geldiğinin yahut hangi uçlarının açıkta kaldığının röntgeni-monitöringi "idare sinir sistemi" adıyla kullanılabilirdi.
TABİYE-Yİ MERKEZİDEN NAKDİYE-Yİ MERKEZİYE TEK ÇIKIŞ: ENFORMATİKLERİMİZ
08 Mart 2017
Civardan ücraya cüretlice cer ile (tasarlayarak) ücretiyle icraıyla icarıyla mahsulün ve mamulün ticaretini yapmak var tab’an insanda mesela. Fakat nedretin bir dinmez cevriye gösterilmesi ticaretin “nasıl bir bilinen şey” oluşunun tahrifine vardırıldı. Mahsulün ve mamulün müteallik bütün muhtevası ile (aynı sıra) hassalın ve ammalın bütün melekesi ve memalikesi bir noktaya merkezlendi. O nokta öyle bir nokta ki, nokta kelimesinin manası hilafına “değersize esareti” dayatan bir merkez hatta.
TO BE TO DO ARASI KÖPRÜDE
08 Mart 2017
Durumların karşılaştırılması ile ilgili soyutlamalar, iletişimin iletiminde baskın teamül olmalı mıdır yani, kayıtların eşleştirilmesi düşünülse ya. Belki de dijital ırgatların bağlaşmışlıklarına itaat eden 10 milyar uylaşmışlar sürüsü dolacak dünyaya birkaç yıl sonra. Sırf iletişimle olmaz yani, iyiletişim lazım esas.
İnsana Has Hayatiyeti İkiye Yaranlar
İnsana Has Hayatiyeti İkiye Yaranlar
26 Şubat 2017
Tabiyatımıza mahpus olmaklığımızla fıtratımıza duhul etmekliğimizin arasını açıklamak güçlüğünü anlamak sezisi ile anlamak güçlüğünü açıklayan bilgi muhaveresi sorumluluğumuz duruyor önümüzde.


Toplam: 24 |  Gösterilen: 1 - 24 1