13:09, 24 Haziran 2024 Pazartesi
Enformasyonizm
Yapay Zeka Neyi Arıyor
Yapay Zeka Neyi Arıyor?
30 Aralık 2019
TvNet'in "Yapay Zeka Neyi Arıyor?" başlıklı belgeseli hakkında.
Yapay Zeka Çağı Başlıyor
Yapay Zeka Çağı Başlıyor
11 Kasım 2019
Yeni bir çağın başlangıcında olduğumuz şu yıllarda yapay zekanın yönlendirici bir kuvvet olduğu aşikardır. Yapay zeka hakkında bazı kavramların açıklanması, geleceğin çağını anlamamıza ışık tutabilir.
Internet of Things IoT Nesnelerin İnterneti
“Internet of Things (IoT) / Nesnelerin İnterneti”
23 Ekim 2019
Yapay Zeka “Internet of Things”ten “Conversation of Things”e doğru evriliyor. İnsanlık için bilgi aktarımının bittiğini mi göreceğiz ve bu büyük yükü tamamen nesnelere mi devredeceğiz? Maymunlar Cehennemi’ni yaşamayabiliriz ama Yapay Zeka Cehennemi’ni yaşayabilir miyiz?
Bilgiyi İşlemenin Tarihi
Bilgiyi İşlemenin Tarihi
02 Mayıs 2019
İkisinde de eskiyle bir irtibatı ve yeni olan bir tarafı vardır. Ama birinin yeniliği ikmal diğerininki vaz. Ve hem de birinin eskiliği tahriften temizleme diğerinin eskiliği eskiyi kutsama.
İnsan Yerine Robot Mantık Yerine Yazılım
İnsan Yerine Robot, Mantık Yerine Yazılım
25 Şubat 2019
Hayal ettiğimiz sürece karşımıza çıkan zorlukları aşmanın farklı yollarını bulup hayalimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz.
Artırılmış Gerçeklik Hayallerimizin Ötesinde
Artırılmış Gerçeklik Hayallerimizin Ötesinde
05 Ekim 2018
Görsel gerçekliğin öncülerinden Morton Heilig, bu alanda devrim yaratacak olan simülatörün çalışmalarına 1957 yılında başladı. 1966 yılında bilgisayar mühendisi ve internetin öncülerinden Ivan Sutherland ilk VR benzeri gözlüğü yapmayı başardı. 1901 yılında yayınlanan Oz Büyücüsü’nün yazarı L. Frank Baum, ilk kez gerçek hayata veri aktaran elektronik ekranlardan bahsetti.
Yapay Zeka Sadece Başlangıç
Yapay Zeka Sadece Başlangıç
04 Nisan 2018
Bilgisayarın anladığı tek bir dil var ve o dilin de “0” ve “1”den oluşan iki basit elemanı var. “0” ve “1” dışında hiçbir şeyden anlamayan bir bilgisayar, nasıl oluyor da insanların işlerini böylesine kolaylaştıran ve eğlendiren ürünleri işleyebiliyor?
Gelecek Kuantum Bilgisayar mı - 2 Yeni Çağ
Gelecek Kuantum Bilgisayar mı? - 2 (Yeni Çağ)
10 Mart 2018
“Schrödinger’in Kedisi” olarak bilinen ve buna itiraz ile ileri çıkan Albert Einstein, Podolski ve Rosen’in ortak deneyi “EPR” ne yazık ki (!) Kuantum Kuramı’nın yanlışlığını ispatlamakta yetersiz kaldı.
Robot Sophia mı Vatandaş Sophia mı
Robot Sophia mı Vatandaş Sophia mı?
03 Kasım 2017
Robotlar insanlara fayda sağlamak için üretilmekteler. İşlevi sadece mekanik olsun ya da bir yapay zeka ile birlikte çalışsın amaç başkalarına fayda sağlamaktır. Bunun en basit açıklaması mutfak robotudur. İhtiyaç duyulduğunda çalışır.
AlphaGo Yapay Zeka nın Umudu mu
AlphaGo Yapay Zeka’nın Umudu mu?
27 Eylül 2017
Çok boyutlu bir matriksin oluşumu farklı amaçlar için tek bir veri bankasının işlenmesi/işletilmesi elektrik akımın önceden kurgulanmış sayısız kavşaklarından sayısı belli sapaklara yönlendirişten çok daha kolay olacaktır.
Yapay Zeka nın Keşfi Turing Testi Günümüzden önce gelecek için
Yapay Zeka’nın Keşfi: Turing Testi (Günümüzden önce gelecek için de bazı önlemler alındı)
08 Ağustos 2017
Turing testi kavramı ilk ortaya atıldığı zamandan bugüne kadar yapılan tartışmalar bitmeyecek. Sınırlı dünyamızın sınırlı imkanları ile yapılabileceklerin ötesine geçmeyi hedeflemek daha akıllıca olacak. Hiçbir şey imkânsız demiyorum ama insan beynini taklit etmekten bile aciz kalan bilgisayarların insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
Gelecek Kuantum Bilgisayar mı - 1 Giriş
Gelecek Kuantum Bilgisayar mı? - 1 (Giriş)
02 Temmuz 2017
Dally iddiasına göre Moore Yasası’nın sonu geldi. Benzer bir tartışma Apple’in A8 işlemci kullanmasının ardından gelmişti. İşlemci, bellek ve enerji verimliliği doğrusal bir şekilde artmıyor. Fakat MIT kuantum bilişim uzmanı Seth Lloyd gibi uzmanlar bu yasanın geçerli kalacağı süreyi 600 yıl olarak öngörüyorlar.
Yeni Nesil Teknoloji Yapay Zeka
Yeni Nesil Teknoloji: Yapay Zeka
08 Haziran 2017
İlk sistem ileri doğru veri ileten nöral ağ iken, çok katmanlı sistemde en az üç katman vardır ve daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Gizli katman örnekte üç adet perceptrondan oluşmakta ama bu sayı artabilir. Sayı arttıkça başarı da artar. Bu tür ağların esas sorunu doğruluğu kanıtlanmış verilerin gerekmesidir.
Yapmak Var Oluşturmak Var
Yapmak Var Oluşturmak Var…
03 Haziran 2017
Sınaa Başka İbda Başka Oysa
Bağlaşık 500 Milyar Cihaz, Uylaşık 10 Milyar İnsan
08 Mart 2017
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin cihazları, “insanların yeryüzünde yaşayan canlılar olduğunu unutturan” başdöndürücülükler barındırmıyor. Başı fırıl fırıl dönenler için tam bir hızlandırıcıdır onlar lakin. Mikailcilik veya İbliscilik oynayanlara yeterinden fazla azıttırıcı şeylerdir o teknolojilerin cihazları. Ama kendini Mikail veya İblis sananlar ve hatta daha fenası, o zanna mağlup olanların taklitçileri ve takipçileri için tam bir şehvet ve afyon karışımı etkide cihazdırlar.
KONNEKTİVİTENİN ÖNÜNDEKİ BARİYERLER
08 Mart 2017
Ürünlerin ve tasavvurların diyalogun gerçek tarafları ve mahreci olan insana-bireye, ancak ve ancak mal-davar olmaklık bırakılınca, o bireyin ve insanın güya diyalogu da malı-davarı tutulduğu “merkezlerin” himayesine müracaat eden “sığınmacılık” kalakalmaktadır.
ENFORMASYONİZM EVRENSELCİLİĞİ YANİ AMERİKANİZMA “KENDİ”YE BÜTÜN GEDİKLERİ TIKADI MI?
08 Mart 2017
Anlama güçlüğünü açıklaya açıklaya öğrendiğimiz bilgi ile “kendilik”in mütemmimi olan “gerçeklere” vukuf kazanmak yolunu teklif ediyoruz. Bu yolda varacağımız selamet Amerikanizma’dan kurtulmak olsa gerek ümidimiz var. Epistemik Cemaatin vizelerini edinmek raconlarına sapmamakla o cemaatin güdümündeki “network cumhuriyetlerinin” tehdit ve rüşvetlerinden dolayı kirlenmemiş bir dünyaya açılabiliriz. Canavarlaşmayan ve canavarın dişlerini, pençelerini temizlemeye koşulmadan birer insan olmanın haysiyetini idrak edebiliriz.
EY NETTAŞ, HADİSÇİLERİN MİRASI SİZDEDİR
08 Mart 2017
Mesela “veri devrimi” heyulasına baskın gelen online verisetleri arasında reklam metalarından, alengirli yahut müstehcen imajlardan, hasmi darbeye maruziyetten, mağduriyet-acziyet kaşımalarından başkasına yer yok neredeyse. Patates fiyatlarının bütün pazarlardaki takvimli-haritalı infografiklerine veya imalatında patates kullanılan gıdaların infografiklerine dair düzenlenmiş hiçbir veriseti yok hâlâ mesela. Ya da mısır. Yahut petrol yahut civa… su… GDOlu organikler…
GELEN NESİL; AZMİ İLE HAZMI ARASINDA ASKIDA… AMA
08 Mart 2017
Kendi yapmadığı için idrak edemediği “mal ve hizmetler” ile kudretten daim olduğu için hissedemediği cevheri mezcedecek inşallah. Çünkü “kullandığı bedava dijitalleri doğuranın”; idrakten ve hissedişten geri kaldığı “yapılıverileduran ile varolagelen” olduğunu farkedecek mutlaka bu nesil. Selefi olan ceddinin günahları için tövbe de edecek böylece.
İNSAN MISIN Kİ SEN ARTIK! ENFORMATİT MAHRECİSİN, ENFORMATON HARCISIN
08 Mart 2017
Bu ahvalde bir varlık ancak “insanımsı”dır (humanoid) ve onun enformatikleri onu enformoid kılıyor. Bütün anlamları, değerleri, eserleri, sembolleri enformatitler halinde konnektçilerin emrinde noösfer (noosphere)’i teşki ediyor. İnsan bu noösfer’de bir diyot sadece, çokça organellerinden biriyle hatırlıyor, hatırlanıyor, keşfediliyor, ifşa ediyor mütemadiyen
İNSANCA GERÇEK İÇİN SAHİCİ UĞRAŞ GEREK
08 Mart 2017
Gerçeğin; ancak makinalaşmış bozukluğun tek tek durumuna, bu durumun varlıklaşmasına, bütün tali durumların işte böyle varlıklaşmaca karşısında yeralış biçimine bi-külli dönüşmesine Protagoras’ın da Popper’in de razı geleceğine ihtimal vermiyorum. “Sağlam-sarsılmaz düzen”le ve “genel bilgi geçerliği”yle aralarındaki savaşın “insancayı ve essahçayı” kırıp da çürürken kokutmayı tahmin edememiş olabilirler, mazurdurlar diyelim nitekim. Lakin onlar “işbu mahpusları ve yalancıları” mazur görmeyeceklerdir eminim.
İSTEKLE MUSAHABEDEN FARKLI, AMA GEL DE ANLAT “ENFORMATÜRİZM”i
08 Mart 2017
Bir insan tekçiğinin ahzında ve eriminde “eyi”ye yer var-yok muhaveremizin koca halka, koca ülkelere, koca dünyaya tümden vardırılmasına asılsız abartıdır yaftası vurmak aceleciliğine sapmak meselelerimizin kolayına kaçmaktır.
MODERNETİK PRESİNE VİZEYLE GİREN İNSAN: ENFORMAT
08 Mart 2017
Mesela bugün Türkiye’de “eğitimde sosyal medya” serlevhalı gevezelikler yapılıyor: 2013’ten beri. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezinden taşrasına nice kademeden makam sahibi zevat talebelerinin ve muallimunun facebook’a, twitter’a kaptırılmış olduğunun farkında değil, fakat, “madem talebelerimiz oradadırlar o halde orada eğiteceğiz çocukları” diyorlar bir maharet endamile.
MODERNETİKLER ENFORMASYONİZME YETİŞİR, BAŞKA TEDARİKÇİ LAZIM DEĞİL HATTA
08 Mart 2017
“Sonuca ulaşma yetisi”ne güvenmek / güvenememek… fiziksel ve farazi cepheleri itirabiyle bütün olamamak meselesi yerine bugün dünya; “prefabrik konsensus” ve onlara hazır edilen “modüler liderlik” araçlarıyla meşgul ediliyor.


Toplam: 32 |  Gösterilen: 1 - 24 1 2 >>>