07:41, 30 Mayıs 2024 Perşembe
Enformasyon Rafinerisi Türleri
Flandra Net
Flandra.Net
20 Nisan 2022
Mesela Flandra.Net isminde dinamik bir nettaşlık sisteminin kurucusu olmak kim bilir hangi kurumun amaçlarına, sorumluluklarına muvafık gelir düşüncesiyle teklifimizdir.
İBB İstanbul Sosyal Medyasını Yaratır Mı
İBB, İstanbul Sosyal Medyasını Yaratır Mı?
23 Ağustos 2019
İETT gibi, İSKİ gibi amme idaresi hüviyetli bir işletmecilikle İstanbul'un sosyal/dinamik/dijital medyası açılmalıdır.
Suç Analiz Suç Haritalama
Suç Analiz – Suç Haritalama
12 Kasım 2018
“Suç Analiz – Suç Haritalama” Gündemine Tarama Kılavuzu
Sosyalleşmece Toplumu
Sosyalleşmece Toplumu
10 Ekim 2018
N'oluyoruz, halimiz şimdiki toplumun “birbirlerine tedahül edememelerine rağmen bir yerde ve bir şeyde yaşayaduranlar kalabalığı” olduğunu gösteriyor.
ENFORMASYON RAFİNERİSİ VE ENFORMATİF-İNTERAKTİF KONNEKTİVİTE KOMÜNİTİVİTE REFERANS PORTALİ
ENFORMASYON RAFİNERİSİ VE ENFORMATİF-İNTERAKTİF KONNEKTİVİTE/KOMÜNİTİVİTE REFERANS PORTALİ
01 Temmuz 2018
www.ifrikiyye.org > www.mesela.ifrikiyye.org > www.filan.mesela.ifrikiyye.org > www.falan.filan.mesela.ifrikiyye.org > www.amerikiyye.org > www.avrupaiyye.org > www.masrikiyye.org > www.magribiyye.org > www.simaliyye.org > www.cenubiyye.org
mesela beykozlu org
mesela.beykozlu.org
20 Haziran 2018
Hemşehrinin kendi yaşadığı mahalden ve kendi şartları içinden nabzının tutulmasına imkan veren bir dijital katışma platformu oluşturmadıktan sonra toplumsal çalışmaların ve yayınlarının dijital sosyal mecralarda duyurulması herhangi amaç önünde yetersiz duracaktır.
Kitaplar Enformasyon Rafinerisi ne Talik Edilmedikçe
Kitaplar “Enformasyon Rafinerisi”ne Talik Edilmedikçe
01 Nisan 2018
Kitaplıklarınızı menfaat-i tam hazır tutmak istiyorsanız, kitaplıklarınızı tam istifadeye açmak istiyorsanız hizmetinize amade Enformasyon Rafinerileri, Sınıflama Ağacı Sunucuları ve Enformatik Konnektörleri kurmaya azmetmelidir.
Kurumsallaşma Teranesi Versus Enformasyon Rafinerisi
Kurumsallaşma Teranesi Versus Enformasyon Rafinerisi
06 Ocak 2018
Çare “dahil olduğunuz iş evrenini hem koşturacağınız hem ahengine ayak uyduracağınız hem arızalarına hakim olabileceğiniz cihazlanmaya” azmetmekte aranmalıdır. O cihazlanmanın muhtasar adı “enformasyon rafinerisi”dir.
Siyasette Enformasyon Rafinerileri
30 Ekim 2017
Bir siyasi partinin daveti üzerine enformasyonrafinerisi.com başmüzakerecisi tarafından verilen "Siyasette Enformatik Rafineri Cihazlanması" brifingini bütün notlarıyla, Türkiye'deki bütün partilerin ihtiyacına matuf olduğu veçhile kamuya arzdır.
Enformatik Evrimde Yetkinlik Formasyonu
Enformatik Evrimde Yetkinlik Formasyonu
24 Ekim 2017
Öğrencilerini bu fonksiyonları karşılamaya hazır yetiştirecek üniversitenin, elbette hedef edindiği mezuniyete denk bir altyapıyı edinmesi gerekir. Yani o hedefi gözetmiş bir müfredatı hazırlamış olmak, o hedefe ulaştıracak bir Enformasyon Rafirenisi’ni edinmeyi de kapsamalıdır.
Enformasyon Üretimi Diyorlar
Enformasyon Üretimi Diyorlar
17 Temmuz 2017
Enformasyonu üretemezsiniz. Enformasyon üretemezsiniz. Enformasyonla bi’şey üretebilirsiniz ama o ürettiğiniz enformasyon değildir.
Bir bir her mahalde birer datacenter
Bir bir her mahalde birer datacenter
04 Temmuz 2017
Marketing ve selling projeksiyonunu "beyond of cloud" için örgütleyebilen ve sonuçlandıran işletme yöneticileri yakın geleceğin, en azından 15-20 yılın sönmeyen yıldızı olacaklardır.
Bir enformasyon rafinerisi membaı olarak Mahalle Gazeteleri
Bir enformasyon rafinerisi membaı olarak Mahalle Gazeteleri
03 Temmuz 2017
Ama "aha işte gazete" diyeceğin bir gazetesi yok nice kazanın. Hele mahallelerin hiç yok. Olsaydı kendini okutturacağı ve sırf satış gelirleriyle de yaşatacağı bir muhatap talip kuvveti variddir oysa.
Vital Politik'in Dijital Kitabeti Ve Enformatik Rafinerisi
Vital Politik'in Dijital Kitabeti Ve Enformatik Rafinerisi
11 Mart 2017
Bütün ülke yani onbin küsur köy, bin civarında kaza, altmış kadar vilayet, 30 kadar Büyükşehir, 800 bin km² arazi, yüzbinlerce km yol, binlerce faaliyet, onbinlerce ürün, yüzlerce meslek, çeşit çeşit ev – kişi – işyeri – kamu harcama tipi, milyonlarca çeşit emval hacmindeki yığını ihata edebilmek “mutlak vekalet”le sağlansın istenerek mi bu istikrar kazanılmış olunuyor? Yoksa bu yığın başka türlü kaştarılamaz mı idi, yani bir mecburiyet mi vardır?
Epistemik Rafineri İnsanın Eşrefine Cihaz Olmalıdır
Epistemik Rafineri İnsanın Eşrefine Cihaz Olmalıdır
09 Mart 2017
Niyetlerimiz ve fiillerimiz talimlerimiz yekünuna tekemmül kuvvetinde intaç edebilsin istiyorsak yani ez-cümle, amel defterlerimiz (tabir-i diğer) beşeriyet "o anki sonlu vaziyetler cetveli" şeklinde şimdi, burada, hazır tutulmalıdır.
İşçi Sendikalarımız Ve Toplumsal Dönüşüm
İşçi Sendikalarımız Ve Toplumsal Dönüşüm
08 Mart 2017
Bir iktisadi teşebbüsün üretim, tesis ve market planlamasını yaptığı esnada sendikanın söz hakkı vardır. Kaynakların tasarruf kararları, borçlanmaya gidiş, kârdan feragate dayanan kampanyalar vs. konuları gerçekleştirmelerin sonuçlarından “çalışanın” etkileneceği bellidir çünkü. İradede yeri olmadığı halde, iradenin hatalarının ceremesi “çalışana” yüklenemez çünkü.
Dijital Müfredat ve Derslik Bilgileşim Ajansı
Dijital Müfredat ve Derslik Bilgileşim Ajansı
06 Mart 2017
Bilgiyi işlemekten murat “yaşadığımız yeri yaşanabilir kılmak için bilgiyi işlemek”tir. Zinhar “kaydetmek için yaşamak” değil. Ve hatta “kayıtlar sayesinde yaşamak” hiç değil. Bilgi toplumu; iletişen ve bilişen insanlardan mürekkep olmakla sınırlı kalmayan bütün yapısal biriciklikler niteliksel biriciklikler sıfat ve zamirleriyle ve toplumsal kütlesiyle BİLGİLEŞEN-BİLDİRİŞEN toplumdur.
Bilgi Toplumuna Yakışan Gazetecilik
Bilgi Toplumuna Yakışan Gazetecilik
05 Mart 2017
Bendeniz, “nerede ne oluyor, olmuş, olmakta arayışına tam tat­min edici cevap vermek isteyen ve bu soruların eksiksiz itminan derecesinde cevaplanmasını arzu eden” insanlar var kanaatine sahiptir. Dolayısıyla, mezkur arza ve gayrete tetabuk eden mes­lek ve müesseselerin araçlarından olan ajans, gazete, dergi, radyo, televizyon, internet portalleri doğmuş ve geliştirilmiştir diyebilmek, demek istiyorum.
Enformatik Moderasyon İşletmeciliği
Enformatik Moderasyon İşletmeciliği
05 Mart 2017
Kamu Veritabanlarının Halka Açılması... bu gündem ancak ve ancak Enformasyon Rafinerisi kurulduğu anda somut ve yaşar kılınabilecektir.
Enformatikler Ve Ticaret
Enformatikler Ve Ticaret
05 Mart 2017
Gündemler ve Deneyimler konuşukluğunu ölçebilemeden ticaret yapanlar var mı hâlâ!?
Yayının da Yayımın da Dijitali
Yayının da Yayımın da Dijitali
05 Mart 2017
Bugün Türkiye’de neredeyse en az 5 milyon mevcutlu bir üniversiteli ve 20 milyon mevcutlu zorunlu öğretim camiası vardır. Ve o camianın her bir ferdinin en esaslı meşguliyeti “literatür taraması ve kritikleri” yapmaktır.
Dinamik Keşfü'z-zünun
Dinamik Keşfü'z-zünun
05 Mart 2017
Bugün maalesef bir kitabın yahut bir külliyatın veyahut bir olay-faaliyet münderecatının külçe bütün halde okunabilinmesi fırsatı insanlara her an mümkün zarfında sunulmuş gibiyse de esasen “her an mümkün zarfı” somut bir meydana, somut bir hizmete, somut bir sisteme, somut bir mecraa kavuşturulmuş değildir. Bu eksik “dinamik keşfü’z-zünun merkezi” sayesinde kapatılabilecektir.
Sınıflama Sunucusu
Sınıflama Sunucusu
05 Mart 2017
Yaşadığımız her şeyi kaydettik, peki. Ne olacak sonra?
Kamu Denetçiliği ve Yasama
Kamu Denetçiliği ve Yasama
27 Şubat 2017
Türkiye’nin hem hikayesinin hem tahkiyesinin en asli en sarih ve sahih mecraı TBMM’nde variddir. Fertten hatta geçmişteki ve gelecekteki fertten memleketin her mahal ve mevkiine kadar bütün uzuvlarına arzettiği bitmeyen ve inşallah hiç bitmeyecek hikayemizin gerekleri, gerçekleri, geçerleri en önce milletin vekaletini deruhte eden vekillerinin emniyetindedir.


Toplam: 26 |  Gösterilen: 1 - 24 1 2 >>>