13:45, 24 Haziran 2024 Pazartesi


enformativite
MODERNETİKLER ENFORMASYONİZME YETİŞİR, BAŞKA TEDARİKÇİ LAZIM DEĞİL HATTA
15:50, 08 Mart 2017 Çarşamba
“Sonuca ulaşma yetisi”ne güvenmek / güvenememek… fiziksel ve farazi cepheleri itirabiyle bütün olamamak meselesi yerine bugün dünya; “prefabrik konsensus” ve onlara hazır edilen “modüler liderlik” araçlarıyla meşgul ediliyor.
Bağlaşık 500 Milyar Cihaz, Uylaşık 10 Milyar İnsan
16:19, 08 Mart 2017 Çarşamba
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin cihazları, “insanların yeryüzünde yaşayan canlılar olduğunu unutturan” başdöndürücülükler barındırmıyor. Başı fırıl fırıl dönenler için tam bir hızlandırıcıdır onlar lakin. Mikailcilik veya İbliscilik oynayanlara yeterinden fazla azıttırıcı şeylerdir o teknolojilerin cihazları. Ama kendini Mikail veya İblis sananlar ve hatta daha fenası, o zanna mağlup olanların taklitçileri ve takipçileri için tam bir şehvet ve afyon karışımı etkide cihazdırlar.
İnsana Has Hayatiyeti İkiye Yaranlar
İnsana Has Hayatiyeti İkiye Yaranlar
21:39, 26 Şubat 2017 Pazar
Tabiyatımıza mahpus olmaklığımızla fıtratımıza duhul etmekliğimizin arasını açıklamak güçlüğünü anlamak sezisi ile anlamak güçlüğünü açıklayan bilgi muhaveresi sorumluluğumuz duruyor önümüzde.
KONNEKTİVİTENİN ÖNÜNDEKİ BARİYERLER
16:17, 08 Mart 2017 Çarşamba
Ürünlerin ve tasavvurların diyalogun gerçek tarafları ve mahreci olan insana-bireye, ancak ve ancak mal-davar olmaklık bırakılınca, o bireyin ve insanın güya diyalogu da malı-davarı tutulduğu “merkezlerin” himayesine müracaat eden “sığınmacılık” kalakalmaktadır.
ENFORMASYONİZM EVRENSELCİLİĞİ YANİ AMERİKANİZMA “KENDİ”YE BÜTÜN GEDİKLERİ TIKADI MI?
16:12, 08 Mart 2017 Çarşamba
Anlama güçlüğünü açıklaya açıklaya öğrendiğimiz bilgi ile “kendilik”in mütemmimi olan “gerçeklere” vukuf kazanmak yolunu teklif ediyoruz. Bu yolda varacağımız selamet Amerikanizma’dan kurtulmak olsa gerek ümidimiz var. Epistemik Cemaatin vizelerini edinmek raconlarına sapmamakla o cemaatin güdümündeki “network cumhuriyetlerinin” tehdit ve rüşvetlerinden dolayı kirlenmemiş bir dünyaya açılabiliriz. Canavarlaşmayan ve canavarın dişlerini, pençelerini temizlemeye koşulmadan birer insan olmanın haysiyetini idrak edebiliriz.
GELEN NESİL; AZMİ İLE HAZMI ARASINDA ASKIDA… AMA
16:05, 08 Mart 2017 Çarşamba
Kendi yapmadığı için idrak edemediği “mal ve hizmetler” ile kudretten daim olduğu için hissedemediği cevheri mezcedecek inşallah. Çünkü “kullandığı bedava dijitalleri doğuranın”; idrakten ve hissedişten geri kaldığı “yapılıverileduran ile varolagelen” olduğunu farkedecek mutlaka bu nesil. Selefi olan ceddinin günahları için tövbe de edecek böylece.
İNSAN MISIN Kİ SEN ARTIK! ENFORMATİT MAHRECİSİN, ENFORMATON HARCISIN
16:03, 08 Mart 2017 Çarşamba
Bu ahvalde bir varlık ancak “insanımsı”dır (humanoid) ve onun enformatikleri onu enformoid kılıyor. Bütün anlamları, değerleri, eserleri, sembolleri enformatitler halinde konnektçilerin emrinde noösfer (noosphere)’i teşki ediyor. İnsan bu noösfer’de bir diyot sadece, çokça organellerinden biriyle hatırlıyor, hatırlanıyor, keşfediliyor, ifşa ediyor mütemadiyen
İNSANCA GERÇEK İÇİN SAHİCİ UĞRAŞ GEREK
15:59, 08 Mart 2017 Çarşamba
Gerçeğin; ancak makinalaşmış bozukluğun tek tek durumuna, bu durumun varlıklaşmasına, bütün tali durumların işte böyle varlıklaşmaca karşısında yeralış biçimine bi-külli dönüşmesine Protagoras’ın da Popper’in de razı geleceğine ihtimal vermiyorum. “Sağlam-sarsılmaz düzen”le ve “genel bilgi geçerliği”yle aralarındaki savaşın “insancayı ve essahçayı” kırıp da çürürken kokutmayı tahmin edememiş olabilirler, mazurdurlar diyelim nitekim. Lakin onlar “işbu mahpusları ve yalancıları” mazur görmeyeceklerdir eminim.
İSTEKLE MUSAHABEDEN FARKLI, AMA GEL DE ANLAT “ENFORMATÜRİZM”i
15:55, 08 Mart 2017 Çarşamba
Bir insan tekçiğinin ahzında ve eriminde “eyi”ye yer var-yok muhaveremizin koca halka, koca ülkelere, koca dünyaya tümden vardırılmasına asılsız abartıdır yaftası vurmak aceleciliğine sapmak meselelerimizin kolayına kaçmaktır.
MODERNETİK PRESİNE VİZEYLE GİREN İNSAN: ENFORMAT
15:53, 08 Mart 2017 Çarşamba
Mesela bugün Türkiye’de “eğitimde sosyal medya” serlevhalı gevezelikler yapılıyor: 2013’ten beri. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezinden taşrasına nice kademeden makam sahibi zevat talebelerinin ve muallimunun facebook’a, twitter’a kaptırılmış olduğunun farkında değil, fakat, “madem talebelerimiz oradadırlar o halde orada eğiteceğiz çocukları” diyorlar bir maharet endamile.
MUTLAK MUAFİYET – MUTLAK İNTİBAK NASİPLEŞMESİ: ENFORMANT-ENFORMANTİL-ENFORMATİL
15:47, 08 Mart 2017 Çarşamba
Bilen-bilebildiren-öğrenebilen münasebeti sırf “bilebildiren şey” sayesinde yürütmeye sıhhatlidir diye bakamayız. O halde “bilebildiren şey” bütün şahsiliğini yitirmiş demektir. Mesela gazete, mektup büsbütün nesneleşmiştir –BİLEBİLDİRİLEN’de nesneleşmiştir– öylesi bir bakışta. Tabi giderek gazeteyi, mektubu tamamlayan ve hazırlayan bütün gerçek şahıslar da nesneleşir.
TABİYE-Yİ MERKEZİDEN NAKDİYE-Yİ MERKEZİYE TEK ÇIKIŞ: ENFORMATİKLERİMİZ
15:38, 08 Mart 2017 Çarşamba
Civardan ücraya cüretlice cer ile (tasarlayarak) ücretiyle icraıyla icarıyla mahsulün ve mamulün ticaretini yapmak var tab’an insanda mesela. Fakat nedretin bir dinmez cevriye gösterilmesi ticaretin “nasıl bir bilinen şey” oluşunun tahrifine vardırıldı. Mahsulün ve mamulün müteallik bütün muhtevası ile (aynı sıra) hassalın ve ammalın bütün melekesi ve memalikesi bir noktaya merkezlendi. O nokta öyle bir nokta ki, nokta kelimesinin manası hilafına “değersize esareti” dayatan bir merkez hatta.
“OY VE ÖTESİ ORGANİZASYONU” VE ONUN LOJİSTİĞİ
15:40, 08 Mart 2017 Çarşamba
Mesela Karar ve Program ile Kadro-Donatım-Envanter arasındaki ilişkinin HARİTASI'nın olmadığını ve düşünülmediğini gösteren delildir. Olsaydı eğer hangi kararın ve programın uçlarının hangi kadroya, donanıma, envantere karşılık geldiğinin yahut hangi uçlarının açıkta kaldığının röntgeni-monitöringi "idare sinir sistemi" adıyla kullanılabilirdi.
MÜŞTEREK MERAMLARI KATLEDİLENLERİN MÜŞTEREK MEKANLARI: HAL-İ HAZIR DİJİTAL MECRALAR
15:44, 08 Mart 2017 Çarşamba
Kendi ve rami olan insan, birbirine müşteriliklerine müşterek nice mekana sahiptir, çünkü (kendiliği ve ramiliğinden mevcut) hüviyetinden ve o hüviyetine şerik hemcinslerinden neşet eden mahalli, o hale muvafık, muzammun, mülazım, mutabık nice mekanı müktezadır; şartlar gerektirir bunu.
TO BE TO DO ARASI KÖPRÜDE
15:16, 08 Mart 2017 Çarşamba
Durumların karşılaştırılması ile ilgili soyutlamalar, iletişimin iletiminde baskın teamül olmalı mıdır yani, kayıtların eşleştirilmesi düşünülse ya. Belki de dijital ırgatların bağlaşmışlıklarına itaat eden 10 milyar uylaşmışlar sürüsü dolacak dünyaya birkaç yıl sonra. Sırf iletişimle olmaz yani, iyiletişim lazım esas.


Toplam: 15 |  Gösterilen: 1 - 15 1