01:08, 16 Temmuz 2024 SalıAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Siyaset |

Siyasette Enformasyon Rafinerileri

Bir siyasi partinin daveti üzerine enformasyonrafinerisi.com başmüzakerecisi tarafından verilen "Siyasette Enformatik Rafineri Cihazlanması" brifingini bütün notlarıyla, Türkiye'deki bütün partilerin ihtiyacına matuf olduğu veçhile kamuya arzdır.

Türkiye’deki Siyasi Partilerin Planlama Ve Koordinasyon Komisyonlarının Dikkatine

 

I.                  Sunumu Hazırlayan Tahsin Yılmaz Kimdir?:

https://enformasyonizm.files.wordpress.com/2017/10/tahsin-yc4b1lmaz-kc4b1sa-kc3bcnyesi.pdf

II.               Dikkat Çağrısının Esası, İskeleti Ve İçeriği:

A.                Esas:

Bütün ülkede tatbik edilecek seçime dair yahut sair gündemlerin çalışılmasında model olmak üzere İstanbul özelinde teksif olunarak ve özellikle “gündelik hayatın gerçeklerini, temalarını işlemeye” öncelik vermek azmiyle BİLGİ TOPLUMUNA YAKIŞAN SİYASET icra edilmelidir. Teşkilat gündemleri çalışmalarının teşkilatın dijitalleşmesine hem vesile hem de dijitalleşmedeki başarımının gerek ülke gerek şehir idaresini talep etmesine referans kılınmasını sağlamak gözetilmeli, nihayet parti diskuruna muvafık düzen isteyen ve teklif eden insanların Sosyal Web’i (www.sehirveinsan.com ve www.mimle.net) kurulmalıdır. Partinin internet mecraları için belli tek bir hüviyet mimarisine azmedilmelidir: http://gundemmedyam.com/wp-content/uploads/2017/05/sosyal-devinim-markalar.pdf

Bütün Veri yaklaşımıyla “enformasyon rafinerisi” kurulmalıdır. Veri sınıflandırmada, müktesebatı muhafazada, yetkinlikleri esere ve işe dönüştürmede, meramı ve iş tutuşu sergilemede, iletmede “enformatik rafineri cihazlanması” başarılmalıdır.

B.                Özellikle Seçim Çalışmalarının Ana Taşıyıcı Vizyonu Hakkında.

1.                 Özellikle Genç Teşkilat Mensuplarına Münhasıran

a)               Mahalle gazeteleri

Detayları şuradadır: http://www.enformasyonrafinerisi.com/gazetecilik/bir-enformasyon-rafinerisi-memabi-olarak-mahalle-gazeteleri

b)               Sosyal web sinir sistemi ve monitöring sistemi

Detayları şuradadır: http://gundemmedyam.com/gundem-medyam-nasil-calisir/

c)                Hitabet ve kitabet seminerleri

(1)            Teşkilatın bütün mensuplarına yönelik olarak

“Sunum hazırlama” semineri verilmeli, taktik sunum şablonları üretilmelidir. Detayları şuradadır: https://bilgitoplumu.files.wordpress.com/2017/10/hitabet-ve-kitabet-semineri-sunum-hazc4b1rlama-2017.pdf

(2)            Belediye kadrolarına hazırlanan adaylara yönelik olarak

“Meta-Bilişim” semineri verilmelidir. Detayları şuradadır: https://bilgitoplumu.files.wordpress.com/2013/01/belediyelerin-c3a7ok-ic59fi-var1.pdf

2.                 Gündem Çalışmalarının Cihazlanması ve Öncelikli Uygulama Alanları

a)               Vital Politik

Detayları şuradadır: https://bilgitoplumu.files.wordpress.com/2015/08/vital-politik-dijital-kitabet-ve-enformatik-rafinerisi-rehberi.pdf

b)               Seçmen Kütüğüne Vukuf Ve Seçim Gecesine Tam Vaziyet

Detayları şuradadır: http://www.enformasyonrafinerisi.com/siyaset/vital-politikin-dijital-kitabeti-ve-enformatik-rafinerisi

3.                 Şehir Ahalisini Muhatap Alış Şekli

a)               Gönüllülük Davranışını Cihazlandırmak

Detayları şuradadır: http://gundemmedyam.com/wp-content/uploads/2017/05/gundemmedyam-dokuman.pdf

b)               Seçmen Temas Ve Görüşmelerindeki Tarz Ve Tavır

Yaşadığı Yeri Yaşanabilir kılmak için çalışan vatandaş görüntüsünü muhafaza ederek, en son teknolojiyi insanı ciddiye alan bir kişilikle bihakkın kullanmayı başardığını göstererek, sade, agah, metîn keyfiyeti koruyarak, bütün konuştuğunun ölçülebilir ve karşılaştırılabilir verilere dayandırıldığını kurumsal destek sistemleriyle belgeleyerek karmaşıklaştırmaksızın çalışma üslubuyla… http://fikrefikralar.blogspot.com/2016/08/karmasklastrmayn-sadelestirin.html

c)                Bütün Hemşehrilerin Kullanması Partili Adayların Enformatik Rafineri Cihazlanması Olarak Açılacak Şehir Bilgileşim Rafinerisi

Detayları şuradadır: http://www.enformasyonrafinerisi.com/enformasyon-rafinerisi-turleri/enformatik-moderasyon-isletmeciligi

C.                Örnek Temalar

1.                 Bilişim Sanayi Odası kurmaları yolunda teşkilat mensubu beşeri kaynakları seferber etmelidir.

Bu yolda örnek çalışmanın platformu olarak… http://bilisimihtisas.org/

2.                 Gündelik hayatın gerçeklerine tetabuk eden meseleleri ısrarla gündemde tutmalıdır.

Bi’sıra örnek için şuraya bakılabilir: http://www.enformasyonrafinerisi.com/enformasyon-rafinerisi-turleri

3.                 Teşkilatın Analitik Röntgeni çıkarılmalıdır.

İş idaresi icap ve verisetlerinin “matematiksel modellemesini” çıkarabilecek formasyonu haiz bir ekibe teşkilatın analitik röntgeninin çıkarılması için müracaat edilmeli ve hizmetlerinden istifade edilmelidir.

4.                 www.sehriniz.alemihaber.com kurulmalıdır.

Şehrin bütün haber portallerinin içeriklerinin ve sair yerli yabancı haber yayımlayan bütün portallerin şehirle ilgili içeriklerinin derlendiği "haber robotu" sitesi kurulmalıdır. Partinin bütün dijital envanterine dahil mecralarla entegre çalışması sağlanmalıdır.İlgili Konular ⟩ » siyaset