01:04, 16 Temmuz 2024 SalıAna Sayfa > Rafineri Cihazları |

e-Ticaret aslında "internet of marketing" demek olur

e-ticaret pazarın enformativitesinin, konnektivitesinin, komünitivitesinin büsbütün dijitalize edilmesidir.

e-Ticaret aslında quot internet of marketing quot demek olur
Enformatik Pazar Rafinerisi

E-Ticaret teemmülünüze muvafık bir Enformatik Pazar Rafinerisi Portali kurmaya niyetlenmenizi gözeterek, temenni ederek müzakere ve istişare dokümantasyonumuzu teklifen takdim ediyorum.

Ülkemizde ve dünyada güncel açılmış E-Ticaret bahislerinden bi'l-istifade vaktinizi almaya cesaret ediyorum. Sanayide, tarımda, ticaret ve sair hizmet iktisadi faaliyetlerinde zuhur edenlerin "dijital yahut analog bir directory'ye taşınması" ile yetinmek o gailenin ancak vitrine çıkarılmasıyla yetinmek demektir.

Oysa ihtiyaç - iktisat - iş heyulasında kah fail kah münfail hareket eden müşteri - esnaf - tüccar - işadamı sıfatlarını taşıyarak edip eyleyen beşerin ve faaliyetlerinin enformativitesine, konnektivitesine, komünitivitesine tam vaziyet etmeye yarayışlı "dijital mecralar" kurmalıdır. Zira alışveriş ve teşebbüsün analog ve klasik yolda cereyanı zaten tam da o tür bir vaziyet edişin icaplarından müteşekkildir.

Enformatik Pazar Rafinerisi sitesi örneği... (dosyayı indirmek için tıklayınız)

enformatikpazarrafinerisi.com

İlgili Haberler