01:01, 16 Temmuz 2024 SalıAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Gazetecilik |

Bir enformasyon rafinerisi membaı olarak Mahalle Gazeteleri

Ama "aha işte gazete" diyeceğin bir gazetesi yok nice kazanın. Hele mahallelerin hiç yok. Olsaydı kendini okutturacağı ve sırf satış gelirleriyle de yaşatacağı bir muhatap talip kuvveti variddir oysa.

Bir enformasyon rafinerisi membaı olarak Mahalle Gazeteleri

RAPTİYE GAZETESİ - Beykoz

Kuruluş Müzakeresi İçin Notlar, 2017 Ocak (müzakereci Tahsin Yılmaz, 0534 481 3752, tahsinyilmaz@gundemmedyam.com)

Nüfus yoğunluğu teşkil eden bugünün “mahallelisi” büyükşehir ahalisi olsa bile elbette hâlâ aralarında biri gidip biri gelen kah hususi kah umumi nice gündemlerin konuşukluğunu sürdürmektedir ve ilanihaye sürdürecektir. Dünkü günlerin mahallelisinin şifahi ve ru be ru ünsiyetleri, münasebetleri eski ayne’l-yakin derecesinde bugün cerayan etmese de mahalleli yine birtakım vasıtalar üzerinden birbirlerinin hal ve kanaatlerine muttali, müessir, müteessir olabilmektedirler. Dolayısıyla mahallelinin ve hatta hemşehrinin konuşukluğu boşa konuşmadıklarına kanaat getirmiş eşe, dosta açılmış bir imeceyle iştirak edilen mesela dijital bir gazeteye bindirilmelidir.

Beykoz’u nazar-ı itibara alınız söz temsili. Beykoz 250 bin nüfuslu bir şehir. Ve pek çok yönden bakınca nice vilayetten daha büyük bir şehir. Yahut Kadıköy’ün bir mahallesini düşününüz, o hesaptır. Ulusal basına yahut mesleki platformlara, modüler/afaki konsensüslere bindirilmiş iletişim ve haberleşme mecraları o mahalli idrak edenlere uzak, soğuk, yabancı kalmakla beraber, o mahalde meskün insanların diğer bütün insanlarıyla,(komşularıyla hatta) yakın halvetleri seyrek olduğu için müşterek gündemlere tam intibak zayıf seyretmektedir. Yani bir mahallenin yahut küçük kazanın sakinleri, ulusal insiyaklarla hazırlandığı halde hane içlerine, sofra başlarına kadar cadde ve sokak seviyesinde dağıtımı yapılan iletişim ve haberleşme materyalleriyle sınırlı ve onlara mecbur kaladurmaktadırlar ki bu hal kanıksanamaz.

Ama "aha işte gazete" diyeceğin bir gazetesi yok nice kazanın. Hele mahallelerin hiç yok. Olsaydı kendini okutturacağı ve sırf satış gelirleriyle de yaşatacağı bir muhatap talip kuvveti variddir oysa. İşbu emsal bir gazetenin mekanı, kadrosu, demirbaşları, faaliyetleri-işleri, iş ve işlemler takvimi, gelirleri, giderleri bakımından projelendirilişi öncesi müzakere gündemi aşağıdaki gibidir.

 

Materyali Ve Mecraı:

- Günde üç kere güncellenen bir internet portali

- Haftada bir, sahasının nüfusunun 25’te 1’i nisbeti kadar adette yayımlanan, ilk ve son sayfası renkli, tabloid ebatta hışır kağıda 48 sayfa basılan, ana arter ulaşım güzergahındaki perakendeci dükkanlarında 5 TL fiyatla peşin satılan

 

Muhteva Kaynakları:

 

Hiçbir hadise haberini es geçmeyerek, aşağıdaki kaynaklardan gelen ve alınan veriler (fiyat listeleri, tarifenameler, planlar, niyetler, ölçümler, döviz tabelası, alınır-satılır ilanları, istihdam ilanları, kiralık ilanları, kamu duyuruları, saymacalar, karneler, hava durumu, duruşma askıları, yoklamalar, tavsiyeler tembihler, imtisaller vb.) dahil olmak üzere

- Her mahalle hadisatına yönelik olarak o mahallenin esnafı, imamı, muhtarı, azası, dernek ve parti temsilcileri, gayr-ı müslim cemaat üyeleri, ilahiri…

- İlçe geneline yönelik olarak amme idaresinde faal resmi kurumlar (amirleri ve memurları, hakimi, savcısı, vd.)

- İlçe geneline yönelik olarak kamu hizmetlerinde faal resmi kurumlar (hekim, öğretmen, polis, asker, itfaiyeci, ormancı, imam, sporcu-antrenör, mezarcı, cenazeci, gardiyan, kaptan, çımacı, maliyeci, vd.)

- İlçe geneline yönelik olarak sosyal hizmet arzeden özel kurumlar (hastahane, ambulans, lokanta, yurt, otel, salon, taksi, dolmuş, ulaşım servisleri, eczacı, okul, su, gaz, elektrik, hukuk vd.)

- İlçe geneline yönelik olarak mahalli hizmetlerle vazifeli belediyeciler, çöpçü, yol tamiratçısı, zabıta, encümen, ilahiri…

- Sanatkar, hatip, şair, fotoğrafçı, yazar ve gazeteciler

- Sanayici, tüccar, işadamı, müteahhit ve temayüz etmiş zanaatkar

- Merkezi idare tasarruflarına dair müracaat mercileri (meclis, bakanlıklar, genel müdürlükler, kamu ajans ve daire başkanlıkları, müsteşarlıklar, büyükşehir belediyesi, vilayet, ilahiri)

- Halka açık toplantı, seminer, konferans, sempozyum, sergi, şölen

- Röportajlar, makaleler, hikaye tefrikaları, karikatür, epigrafi, kaligrafi, fotoğraflar

 

Mesele – 1: Okuyucu Huzuruna Çıkarken Daima Gözetilecek Muhteva Hedefleri

- Risalet, tembih, tavsiye, nasihat, tekdir

- İktisat, iş ve pazar ve istihdam, meslekler

- Talim-Terbiye ve İnsan

- Sosyal sermaye, altyapı ve şehir

- Savunma ve politikası

- Ticaret ve politikası

- Devlet ve amme idaresi

- Bilim, teknik ve istikbal

- Maliye, cumhur ve huzur

- Adliye, mahkemeler ve anayasa

- Emniyet ve haysiyet

- Temsil ve ifade

- Sanat, hitabet ve kitabet

- İstişare ve takrir

- Tarihten çıkarım

 

Mesele – 2: Okuyucu Tipleri İtibariyle Muhataba Yönelme Azmi

 

Aile Ayakkabıcı İthalatçı Sporcu
Esnaf Yorgancı Elektrikçi Otelci
Perakendeci Sebzeci Elektronikçi Postacı
Mahalleli Bahçevan Enerjici Demiryolcu
Ev sahibi Gıdacı Çevreci İtfaiyeci
Çocuk Yayıncı Petrolcü Mahküm
Ergen İletişimci Haritacı İmam
Okullu Bilişimci Editör Fidancı
Üniversiteli Tekniker Grafiker Güvenlikçi
Genç Mühendis Sekreter Telefoncu
Öğretmen Sanatkâr Veteriner Müezzin
Polis Edebiyatçı Usta Vaiz
Savcı Şair Çırak, kalfa Zaireci
Hakim Tiyatrocu Veteriner Gardiyan
Asker Sinemacı Yazılımcı Demirci
Doğramacı Çizer Kütüphaneci Marangoz
Kırtasiyeci Ulaştırmacı Kitapçı Terzi
Akademisyen Fırıncı Yazar Kunduracı
Yayıncı Liseli Müzisyen Arıcı
Bürokrat Maliyeci Ressam Yağcı
Seçilmişler Muhasebeci Seramikçi Kumaşçı, iplikçi
Doktor Finansçı Radyocu Camcı
Hemşire Bankacı Televizyoncu Tesisatçı
Dişçi Sigortacı Motorcu Metalci
Protezci Armatör Benzinci Arabacı
Lobarant İnşaatçı Pompacı Kasap
Tüccar Mimar Anahtarcı Sütçü
Müteşebbis Nalbur Tuvaletçi Tüpçü
Bilgisayarcı Tuhafiyeci Gazeteci Kozmetikçi
Sanayici Hırdavatçı Tamirci Döşemeci
Zanaatkâr Eczacı Sendikacı Vakıfçı, dernekçi
İşletmeci Züccaciye Dağıtımcı İstihbaratçı
Kaptan Pazarcı Tahsilatçı Gümrükçü
Keresteci Pideci Makinacı Dökümcü
Denizci Dönerci Çöpçü Tuğlacı, duvarcı
Büfeci Köfteci Belediyeci Turizimci
Balıkçı Lastikçi Muhtar Züccac
Gemici Bakıcı Ormancı Ziynetçi, kalemkâr
Ziraatçi Temizlikçi Ağaççı Dokumacı
Lokantacı Sağlıkçı Havacı Halıcı
Marketçi Madenci Şoför Meyveci
Kasiyer Ameliyatçı Pilot Ambalajcı
Hafriyatçı Bakkal Satışçı Manav
Hurdacı Toptancı Pazarlamacı İstatistikçi
Çeyizci İhracatçı Hizmetçi Planlamacı
Mülki amir Diplomat Kimyacı Danışman, araştırmacı
Depocu      

 

Mesele – 3: Referans değeri bakımından performans kriterleri

- Mahallin referans mecraı olmak

- Şehir, amme idaresi, adliye, barış, belediye

- Ekonomi, para, ticaret, istihdam, sanayi, imalat

- Kalkınma, teknoloji, dijitalleşme

- Enerji, doğal kaynaklar

- Sanat, eğitim, meslek, üniversite, bilim

- Spor, kültür, turizm

- Avrupa, Afrika, Asya, Basra, Hint, Akdeniz, Amerika

- Askeriye, güvenlik

- Sağlık, sosyal güvenlik, çevre

- Tarım, gıda, orman, su, toprak

- Mülkiyet, imar, iskan, inşaat, ulaştırma

- Anayasa, sistem (teşkilat-ı esasi), yasama

- Haberleşme, iletişim, basın, yayın, enformasyon

- Aile, gençlik, çocuk

 

Mesele – 4: Doğruluğu, tam vaktinde bahsetmeyi, tam yeterlikte aktarmayı, takipçiliği-arşivciliği sürdürmeyi ilke edinip şu bilimsel kurallara uyarak sınıflandırılmış şekilde

 

Kim konuşuyor?              Kime konuşuluyor?

Bu iki sorunun cevabı sizde yok ise yahut yanlış bir cevapla herhangi hitap-kitap hailesi içindeyseniz merama muttali olamayacaksınız demektir. Maksada vasıl olamayacaksınız demektir.

Sözden ne edinilir ne edindirilir?: Bir söz muhatabına ne edindirir?: Kanaat, Malumat, Merak, Gaye

Sözün raptiyesi üçtür: Dinleyen-okuyan, sözü “o Nedir?” <> “o Niçindir?” <> “o Nasıldır?” soruşturmasıyla bağlar.

Sözün seriri üçtür. (Risalet): Akıl yolundan intikal eder, Ahlak yolundan intikal eder, Adab (karakter) yolundan intikal eder.

Sözün menzilleri üçtür. (Belagat): Açıklayıcılık (beyan), Aydırıcılık (bedi), Ayıklayıcılık (meani). Doğru söz, iyi söz, güzel söz | neşet-tahayyül, resm-had | gerektirme, örtüşme, içerme

Sözün üç öznesi vardır. (Hidayet): Anlatan, anlatılan, anlayan (at bindiren, at biniş, at binen gibi mesela). Söz tahlil, tahkik, tenkit edilebilirdir.

“Dört Neden”: Maddi Neden, Fail Neden, Suret Neden, Gaye Neden.

“Beş Külli”: Cins, Nev, Fasıl, Hassa, Araz.

“On Mehaz”: Zaman, Mekan, Hareket, Hal, İyelik, Kemmiyet, Keyfiyet, Fail, Münfail, İzafiyet.

“Onbir Biliş”: İlklik bilgisi ile devamlık bilgisi tahtında yapma bilgisi, çalışma, yöntem, alet, cihaz, makine, öğretme, öğrenme, kullanma bilgisi.

“Beş Menzil”: Gerekli, gerçek, geçerli, yerinde, yeterli.

________________________________________________

Biliş, o şeyin zihinde taayyün etmesiyle kayıtlamadır. Biliş, o şeyin cüzlerini teşrihle zabdetmektir.

________________________________________________

İlgili Haberler