12:39, 24 Haziran 2024 PazartesiAna Sayfa > Hakkında |

Kalamazo Cilt

Enformasyon Rafinerisi Yoksa Dijital Yetkinlik Muhaldir

Kalamazo Cilt
"Beykoz Tezgah", Tahsin Yılmaz, Beykoz, Temmuz 2019

"Neşrettikleri kitapların, mecmuaların muhtevaındaki ıstılahları" mesela defter-i kebir usulüyle bir kalamazo ciltli deftere olsun işlemeyi/dercetmeyi akledemeyene bırakınız naşir demek tüccar bile denmez. Anlayın artık Türkiye'nin edebiyat alemini. Gerçi dünyanın hali de o. Alem kelimesi bile lazım gelmez onları tabir etmeye... güruh efendim güruh. Bi'de onlara teslim ettiğimiz mazimizden ve istikbalimizden ümitvar olacağız öyle mi???
Bu beyanımdan anlayınız artık teklif etmediğim merci kalmayan enformasyon rafinerisinin ehemmiyetini, eğer müktesebat ne demektir idrak etmiş iseniz! Big Data araçları varmış türlü türlü, enformasyon rafinerisi de neymiş diyorlar o müktesebat cahilleri, ama rağbet onlara maalesef.

Dijital yeterlikten yetkinlikten dem vuran, ilan eden, keyf içinde olmadık hayaller telaffuz edilen nice rapor, bülten, kitap ilahiri gırla. O beyanlardaki bütün temenni ve ibrazların altı boş lakin. Çünkü dijitalleşme yolunda "yetkinlik" sahibi olacağı tahmin edilen insana lazım gelen en başat ve en yaygın cihazlanma es geçilmiş. O cihazlanma için "dijitalleştirilmiş algoritmalar" yeterli sanılıyor muhakkak. Oysa "kamuya açık enformasyon rafinerileri", "sonlu durumlar tablosu keyfiyetinde sınıflama sunucular" ve "içerikte, interaktivitede, muamelatta enformatik konnektörler" arzedilmesi icabedecektir. Bu icap görmezden gelindiği sürece malum beyanlar gibi gevezelikler birilerinin beyanları sayesinde "satış gerçekleştirme hevesi" kadar kadük şeylerdir ancak.

"İleride o eksik karşılanır, öyle değil mi hem bu eksikten bahsettiren zaten hal-i hazır dijital gündemlerdir, o halde bu gündem ille de derinleşecek ve "enformasyon rafinerisi" piyasa edecektir.". Böyle düşünen mukadderen çıkacaktır.

Böylesi bir rehavetin müşterisi zaten var fakat "enformasyon rafinerisi" ve müstahzarlarından, tekemmülünden bahseden bendenizden başka kimse yok... ne hikmetse!  Ve mezkür ümitperverliğin mesela "big data" gündemini herkesin kabul etmiş olmasından başka bir dayanağı yok. Keza "donanımperestlik" ve "model ithalciliği" ve "modernetikçiliği" siz de tasvip etmediğinize göre öyle söyleyebilirim. Soru: "raporda zikredilen yetkinliklerin ihtiyacını karşılayacak şekilde ciddiye alınacak bir big data kimde var Google'dan başka?". Handiyse kimsede yok. İkinci soru: "peki Google mukadder(!) yetkinliklerin ihtiyacını karşılamaya muktedir olabilecek mi o öngörülen istikbalde?". Üçüncü soru: "sınıflama sunucusuyla imtizacı süreksiz bir big data olamayacağına göre esasen all data'dan -bütün veri'den- bahsediyoruz demektir, ki, o sunucu(lar/y)a exojen girişle başedilemeyeceğine yahut akreditator keyfiyeti sıhhati bozacağıne göre kamusal rağbete açık ve kamuya ait bir sınıflama sunucu eksiği görmezden gelinebilir mi?". Ez cümle hal-i hazır ve bu hal-i hazıra eklene eklene çoğalan dijital fonksiyonlar; uzuvlarının irtibatından ve enerji kaynağından/tazelenmesinden bihaber olduğumuz herhangi bir otomatona öykünmekten başka bir kıymet taşımamaktadır.İlgili Konular ⟩ » Kalamazo » Defter-i Kebir » Yetkinlik