13:03, 24 Haziran 2024 PazartesiAna Sayfa > Hakkında |

Enformasyon Rafinerisinin Düşmanları

Enformasyon rafinerisinin düşmanları hür, emin, vakur, agah ve şen insan istemezler.

Enformasyon Rafinerisinin Düşmanları
"Bir icat: Tahsin Oku - ahşap üç uzvun bağlanması"

Aciz ve naçiz beyninin nöronları arasındaki seyahatnamesinden intibalar ve kanaatler halinde mamul tüketilebilir nesneleri ticarethanesine kaynak, sermaye tutmak harisliği ve "zihni intikali bir başkasına yakıştırmama, layık görmeme" hasisliği salgını altındayız.

Halkı, yani müşterisini, yani cahilleştirdiği seni... "şunu yapmalısın", "şöyle yapmalısın", "şu sebeple yapmalısın" talimatlarına uyanık, teşne sencileyin talep hamallarını kaybetmekten sakınan müstekbiran, müstağniyan, zaliman "enformasyon rafinerisi" teklifimizi kendileri aleyhine hayati tehlike sayıyorlar elbette.

Hür, emin, vakur ve agah ve şen bir insan istemiyorlar çünkü. Çünkü bu insan evvela "zihnen intikal melekesine isabet sıhhati için ammi cihazlanmaya bakan" insandır. Ve öylece mütecehhiz insan o hasislere, harislere müracaat etmeyecektir. Bu ise müstekbirin, müstağninin, zalimin kahırdan ölmesi demektir; zira bu meyanda müstazaf zuhur etmez, insan bir müstazaf olarak imal edilebilemez.

23 Temmuz 2019, Beykozİlgili Konular ⟩ » zihni intikal