01:16, 16 Temmuz 2024 SalıAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri |

Sınıflama Sunucusu

Yaşadığımız her şeyi kaydettik, peki. Ne olacak sonra?

Sınıflama Sunucusu

Enformasyon Rafinerisi, bilişsel referansın sinir sistemini haiz olarak iş görebilir ancak. Şöyle ki;

- Türleriyle birlikte yer adları, tesis adları, bina adları, kurum adları, alan adları,
- Unvanlar, makamlar,
- Meslek adları,
- Faaliyet türleri,
- Hadise türleri ve özel adları (olgular),
- Vakıa türleri (olaylar),
- Cemadattaki cereyanlar, biçimler-suretler, amaçlar
- Eşya, emtia, cihaz, alet, eser, mahreç, malzeme adları,
- Hizmet türleri ve özel adları,
- İş adları, işlem adları ve amaçlar, sonuçlar
- Fiiller, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, bağlaçlar,
- Lafız sigaları (hüküm, haber, emir, şart, ünlem),
- Istılahlar, ekoller, bilimler, sanatlar,
- Canlı türleri, uzuvlar (evre adlarıyla birlikte),
- Zamanlar, vakitler, süreler, devreler, takvimler
- Toplumlar, topluluklar,
- Diller, lisanlar,
- Audyo, vidyo, foto tefrikleri

Yukarıdaki tafsilata alt dallarıyla sahip sınıflama sunucuları kurulmalıdır.

Her zabt, kayd, ahz ve kabz kaleme alındığında o sunuculara ilgisi doğrultusunda inorganik olarak rabt edebilerek kaleme alınmaları imkanı hazır edilecek.

Muvafakatı alınmış kalem sahibine takdim edilmiş sınıflama sunucusu vasıtasıyla; kaydın bütününe yahut kaydın hiyerarşik alt içeriklerine ulaşılabilme imkanı hazır edilecek.

İlgili Haberler