23:08, 15 Temmuz 2024 PazartesiAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Sanayi |

Kurumsallaşma Teranesi Versus Enformasyon Rafinerisi

Çare “dahil olduğunuz iş evrenini hem koşturacağınız hem ahengine ayak uyduracağınız hem arızalarına hakim olabileceğiniz cihazlanmaya” azmetmekte aranmalıdır. O cihazlanmanın muhtasar adı “enformasyon rafinerisi”dir.

Kurumsallaşma Teranesi Versus Enformasyon Rafinerisi
İstanbul'un Fethi

Silah dolu, mermi namluda, horoz havada mecazına mümasil işletmecilik yapmak zorunluğu hâlâ ve daima geçerli. Sanayi 4.0 dedikleri “köhne kafaların kılıfıdır”, matah şey sanıldığının aksine.

Dün o yetkinlik ve teyakkuz girişimcinin veya yöneticinin şahsi ve indi becerilerine istinat ederdi. Peşinden, yakın geçmiş günlerde “organizasyon” ve aynı sıra “standardizasyon” takviyesi gündeme geldi. Şimdi ne birinden vazgeçebilirsiniz ne de üçünü tam tekmil edebilirsiniz. Bunların geçerliğini agah bir şekilde yani taklitçiliğe düşmeyerekten hazmetmiş akıl sahipleri olarak işimize devam edeceksek bugünün “gerçekler”ine tearufumuzu bizi metin kılacak evsafa yükseltmeliyiz. Mahir İşadamı’nı ve yenilikçiyi ta baştan öldürmek için işletilegelen organizasyon ve standardizasyon üstü kılıf olarak Sanayi 4.0 postu peydahlanmıştır iyi biline.

İşimizin gereklerine, gerçeklerine, geçerlerine, yerindeliklerine, yeterliklerine tam vaziyet etmek mecburiyetimiz dünkü günlerdeki kadar mevcuttur. İşin dünkü istinatları ne ise bugünküler de onlardır. Ne fazla ne eksik. Ama eskinin gerek köhne gerek parlak mekanizmalarıyla bugünün tatbikatlarını başarmak ihtimali yok. Zira fertten ve organizasyondan beklenen hafızayı ve dikkati aciz düşüren faktör büyüklükleri, işleyiş detayları ve pazar devinim hızı varid şimdi.

Bazı akl-ı evveller bu manzaraya mütenasip tefekküre mütemadiyen amade ve revan imişlercesine cevap yapıştırıyorlar. Diyorlar ki “daha çok ve daha kuvvetli organize olmaktır, kurumsallaşmaktır çare”. Hayır efendim. Ölçülemeyecek büyüklüklere baliğ olmuş bir “iş evrenini” kaştarmaya kadir herhangi organizasyonun maliyesini ve idaresini başaramayacağınızı görmezden gelemezsiniz. İşi karmaşıklaştırmanın ve hantallaştırmanın alemi yok. Çare “o iş evrenini hem koşturacağınız hem ahengine ayak uyduracağınız hem arızalarına hakim olabileceğiniz cihazlanmaya” azmetmekte aranmalıdır. O cihazlanmanın muhtasar adı “enformasyon rafinerisi”dir.

Enformasyon Rafinerisi gündemimizi bi’de böyle takdim etmiş olalım. Zira enformatiklerinden bihaber olanın elinden de işinden de haberi olmaz. Kurumsallaşma teranesi mi enformasyon rafinerisi mi kararınızı verin. Bu sitenin her içeriğini tetkik etmeniz menfaatinizedir.

www.enformasyonrafinerisi.com

Müzakere yahut sipariş amacıyla şu e-mail adresine yazabilirsiniz: tahsinyilmaz@gundemmedyam.comİlgili Konular ⟩ » kurumsallaşma » standardizasyon » enformatik » Enformatik Evrim


İlgili Haberler