00:47, 16 Temmuz 2024 SalıAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Beşeri Amme |

Flandra.Net

Mesela Flandra.Net isminde dinamik bir nettaşlık sisteminin kurucusu olmak kim bilir hangi kurumun amaçlarına, sorumluluklarına muvafık gelir düşüncesiyle teklifimizdir.

Flandra Net
Flandra.Net

İşbu Nettaşlık Sisteminin Özet tanımı:

Kullanıcılarının/abonelerinin yüklediği rafine sınıflandırılmış içerikleri vasıtasıyla/sayesinde, onların iletişimlerine ve neşriyatlarına koşulan, nihayette Türkiye'de 973 tane teşekkül ettirilecek olan, radyo frekansıyla işleyen konnektivite, komünitivite, enformativite portalidir.

 

A. Aidiyeti Hakkında:

1.    Sahipleri

a) Kurulmasına teşebbüs eden girişimci veyahut kurdurmak için talip olan özel veya kamu veya özerk kurum, dernek, vakıf.

b) İçerik kaydeden gerçek şahıslar yani aboneler.

c) Sistemi telif eden işletmeci.

2.    İradları ve masrafları

a) Kuruluş ve işletme masrafları, talip/yatırımcı üzerindedir.

b) Katılımcıdan yıllık 150 lira abonelik ödemeleri, talibe/yatırımcıya tahakkuk eder.

c) İçeriklerin satışından tahsil edilenler, katılımcılara tahakkuk eder.

 

B. Tarifi Hakkında:

1.    Flandra.Net Nedir?

Dünyanın tepe, sırt, yamaç çıkıntıları gibi arazi noktalarına kurulu [dikilmiş wifi antenlerine bağlı lokal internet datacenter servis sağlayıcı donanımlarıyla (= veri sunucu, uygulama sunucu, web sunucu, e-posta sunucuyla) çalışan] interaktif/dinamik dijital medya platformudur.

2.    Flandra.Net Nasıl Bir Şeydir?

a) Kurulu olduğu mevkiin 20 km yarıçap içindeki wifi cihazlarıyla veri alış-verişi yapar.

b) Wifi'lı mobil cihazlardan sistemin arayüz ekranları yoluyla aldığı muhtelif formattaki (video, metin, fotoğraf, animasyon, ses, grafik gibi) datayı, o belli noktadaki veritabanına kaydeder.

c) O veritabanlarındaki muhtelif formattan datayı web sunucu üzerinden aktarmalı radyo vericisi fonksiyonuyla (bütün istasyonların kapladığı toplam alana) yayımlar. [Bu dataların referanslarının merkezi kayıt ortamı Emecik tesisinde mahfuz tutulur]

d)Sisteme dahil olan aboneler/kullanıcılar arasında bağlantı-arkadaşlık arayüzü üzerinde iletişim ve nettaşlık hizmeti verir.

e) Kullanıcıların kamuya açık olduğunu belirterek kaydettikleri içerikleri; engin sınıflama sunucu marifetiyle katman katman lejantlar halinde okunur kılınmış surette (ansiklopedi, hikaye, harita, rehber gibi) mizanpajı ve tematiği yine kullanıcılar tarafından belirlenen neşriyat şeklinde kullanıcılarının eseri olarak evrene arzedilir.

f) Sistemdeki datalardan kamuya açık içerikleri, bi'l-umum internet sitelerine atıflar/linkler şeklinde mimlettirerek satıp kullanıcılarına gelir sağlar.

3.    Flandra.Net Niçin Kullanılacaktır?

a) Dünya çapında işletilen şebeke halindeki çeşitli (facebook, twitter vb.) internet portallerinin bir merkeze tertip edilmesi yüzünden doğan istismar ve mecburiyetlere açık kalmanın mahsurlarından sakınan nettaşlar, bu dinamik medya platformunu kullanmayı tercih edeceklerdir. Çünkü Flandra.Net muhtar, muhayyer, mahrem, şahsi, kamusal telakkiler uyarınca kurgulanmıştır.

b) Kendi yükledikleri kayıtları kendi ihtiyarlarında tutarak yine kendi kurguladıkları mizanpajda ve kendi seçtikleri tasarruf kurallarına bağlı şekilde kamuya açmayı önemseyenler, bu dinamik medya platformunu kullanmayı tercih edeceklerdir.

c) Kendi yükledikleri kayıtlarla zenginleştirdikleri işbu dijital içerik evreninin herhangi merkezin malı imişçesine rızaları hilafına mülk/meta edinilmesini istemeyenler bu dinamik medya platformunu kullanmayı tercih edeceklerdir.

d) İnternet servis sağlayıcılarla sözleşme yapmaksızın bir web/ağ/net platformuna dahil ve sahip olmayı önemseyenler bu dinamik medya platformunu kullanmayı tercih edecektir.

e) Mahalli interaktivite arzularını karşılamak adına küresel icaplara/dayatmalara boyun eğmek istemeyenler ve küresel samanlığa düşmüş iğne durumunda kalmak istemeyenler bu dinamik medya platformunu kullanmayı tercih edeceklerdir.

f) Davranışlarının küresel dijital monitörlerde izlenmesini/gözetlenmesini engellemeyi (imkansız olsa da hafiyelik yapanların hiç değilse o mahale gelmeksizin yapmalarını ilzam etmeyi) önemseyenler bu dinamik medya platformunu kullanmayı tercih edeceklerdir.

 

C. Müşteri Yelpazesinin Adım Adım Çeşitlenişi:

. Gezmeye, görmeye değer sayılan mahallere gidip gelen insanlar.

. Gezmeye, görmeye değer sayılan mahallerde kurulu işletmeler.

. Seyahat hizmeti veren işletmeler.

. Mahalli gazetecilik/yayıncılık/filmcilik yapan insanlar, işletmeler.

. Mahallinin özerk interaktivitesini önemseyen muhtarlar, sanayi siteleri, çiftçiler, zanaatkarlar, esnaflar, belediyeler, vakıflar, dernekler.

. Geniş alan ocak açan inşaat yapan işletmeler.

. Ansiklopedik içerik üreten kazı, restorasyon, araştırma yapan işletmeler ve okullar.

 

D. Herbir İstasyonun Kuruluş Safahatı Ve Bütçesi: [150 bin lira.]

Dağa bayıra, yola yolağa kurulacak, korunaklı 5 metrekarelik kulübeye tesis edilmek üzere birer data istasyonu:

. dört ana kartlı rackmount dataserver

. veri depolama sistemi

. wifi modem, 20 km'lik anten, router, repeater, amfilikatör

. data sunucu, video sunucu, web sunucu, uygulama sunucu, e-mail sunucu, sistem monitöring yazılımları ve arayüz kodlama

. dahili kablolama

. aküler, aküden enerji yükselticiler, rüzgardan/güneşten akü şarj sistemleri

. harici kablolama

. kulübe tefrişatı

 

E. İstasyon Başına Düşen İşletme Safahatı Ve Bütçesi: [İlk 50 istasyona kadar geçen süre zarfında yıllık 20 bin lira.]

. Demirbaş bakım-yenileme amortismanı ve yedek akçesi

. Her istasyona zaman zaman bir teknik personel hizmeti tedariği

. Yazılım ve veritabanı geliştirme hizmeti tedariği

. Bir sınıflama ve bir yayın ve bir pazar geliştirme hizmeti personel tedariği

. Sistem gözetimi için iki kişilik hizmet tedariği

. İşgaliye bedelleri (ormaniye, belediye, karayolları, turizm, hazine, muhtarlık otoriteleri)

 

F. Sistemin Yazılım Temeli Olan İlk Versiyonun Hazırlanması ve Bütçesi:

. Süre 3 ay

. Kadro 2 kişi

. Masraf 30 bin lira

 


İlgili Konular ⟩ » filandra » flandra