09:02, 22 Şubat 2020 Cumartesi


Keşfü'z-zünun
Dinamik Keşfü'z-zünun
Dinamik Keşfü'z-zünun
00:58, 05 Mart 2017 Pazar
Bugün maalesef bir kitabın yahut bir külliyatın veyahut bir olay-faaliyet münderecatının külçe bütün halde okunabilinmesi fırsatı insanlara her an mümkün zarfında sunulmuş gibiyse de esasen “her an mümkün zarfı” somut bir meydana, somut bir hizmete, somut bir sisteme, somut bir mecraa kavuşturulmuş değildir. Bu eksik “dinamik keşfü’z-zünun merkezi” sayesinde kapatılabilecektir.


Toplam: 1 |  Gösterilen: 1 - 1 1