05:46, 03 Mart 2024 Pazar


enformasyon rafinerisi
Kamu Denetçiliği ve Yasama
Kamu Denetçiliği ve Yasama
14:36, 27 Şubat 2017 Pazartesi
Türkiye’nin hem hikayesinin hem tahkiyesinin en asli en sarih ve sahih mecraı TBMM’nde variddir. Fertten hatta geçmişteki ve gelecekteki fertten memleketin her mahal ve mevkiine kadar bütün uzuvlarına arzettiği bitmeyen ve inşallah hiç bitmeyecek hikayemizin gerekleri, gerçekleri, geçerleri en önce milletin vekaletini deruhte eden vekillerinin emniyetindedir.
Sınıflama Sunucusu
Sınıflama Sunucusu
00:02, 05 Mart 2017 Pazar
Yaşadığımız her şeyi kaydettik, peki. Ne olacak sonra?
Türkiye Enformasyon Rafinerisi Niçindir
Türkiye Enformasyon Rafinerisi Niçindir?
02:08, 25 Mart 2018 Pazar
Enformasyon Evrimi İradesi hayretamiz şiddette bir heyecan, heves, arzu tazyiki ile yaşanıyor. Ama o evrimin icaplarını karşılayası bir cihazlanışla ancak husule gelebilir itminan vasıtalarından, vesilelerinden mahrum yaşanıyor.
Epistemik Rafineri İnsanın Eşrefine Cihaz Olmalıdır
Epistemik Rafineri İnsanın Eşrefine Cihaz Olmalıdır
14:19, 09 Mart 2017 Perşembe
Niyetlerimiz ve fiillerimiz talimlerimiz yekünuna tekemmül kuvvetinde intaç edebilsin istiyorsak yani ez-cümle, amel defterlerimiz (tabir-i diğer) beşeriyet "o anki sonlu vaziyetler cetveli" şeklinde şimdi, burada, hazır tutulmalıdır.
Büyük Veri Değil BÜTÜN VERİ
Büyük Veri Değil BÜTÜN VERİ
10:30, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Büyük Veri değil BÜTÜN VERİ, Bulut Bilişim değil ENFORMASYON RAFİNERİSİ
Bilgi Toplumunun Gündemi Enformasyon Rafinerisi
Bilgi Toplumunun Gündemi: Enformasyon Rafinerisi
23:10, 14 Eylül 2017 Perşembe
Tahsin Yılmaz "enformasyon rafinerisi gündemi"ni açıyor. ENFORMASYON RAFİNERİSİ bir radyo yayımında ilk defa konuşuldu.
Enformatik Rafineri Cihazlanması Nedir
Enformatik Rafineri Cihazlanması Nedir?
14:07, 26 Mart 2017 Pazar
Beşeri birikimin ve tabii devinimin bütünü içeren (sonlu durumlar tablosuna dercedilebilir olanlarından Tahsin Yılmaz'ın oluşturduğu) Enformatik Referans Kütüğümüz'e entegre edilmiş dijital varlıkların hepsini birbirine mezceden, birbiriyle konuşuk kılan cihazlanmadır.
Enformasyon Rafinerisi Nemize Ne Şeydir
Enformasyon Rafinerisi Nemize Ne Şeydir?
18:56, 26 Şubat 2017 Pazar
Türkiye'de "enformasyon rafinerisi" maharetiyle somutlaştırılabilecek bir imeceye ihtiyaç vardır.
Bugüne kadar yaşanmışların kayda geçirilmesi yetmez
Bugüne kadar yaşanmışların kayda geçirilmesi yetmez
23:35, 26 Şubat 2017 Pazar
Eserlerimizi diğer eserlerimizle, kayıtlarımızı diğer kayıtlarımızla gündelik hayat güncelliğinde entegre/konuşuk kılacağız.


Toplam: 9 |  Gösterilen: 1 - 9 1