08:06, 30 Kasım 2023 PerşembeTürkiye İstatistik Monitöring

Bir enformatik imbik önreği olarak Türkiye İstatistik Monitöring İşletmesi kurulmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu hal-i hazır gidişatıyla aslında bilgi toplumu gündemlerini ıskalamaktadır.

Türkiye İstatistik Monitöring
İstatistik Enformatikleri

Türkiye İstatistik Monitörü:

1) TİM Nedir?

– TÜİK bültenlerine abone olunarak edinilen bilgiyi; okunabilinir ve bilişim sistemlerine gömülü olarak da yararlanabilinir kılar.

2) TİM Ne Yapar?

BİLGİ (veriseti) ve SORGU (bülten) sunumunu, bir veri ve bilgi rafinerisi altyapısı bile edinmeye gerek olmadan ticari yayına dönüştürür.

3) TİM Ne İşe Yarar?

TÜİK verilerini;

-yayınlama periyodundan bağımsız,

-yayın mecrası yüzölçümü kısıtlarından kurtulmuş,

-ilgilinin dikkatini diri, sürekli ve tatminini yüksek tutarak,

-hadiselerin hadiselerle çapraz okumasını, üstelik zaman, mekan ve amaç kriterlerini devreye alma muhayyerliğiyle yapabilerek,

bir verisetinin çok ucuza edindirilmesi sayesinde, ‘enformatik pazarına’ hakim olmaya yarar.

4) TİM Projesinin:

– Amaçları:

. Bir “referans” şirketini daimi gelir sahibi kılmak.

. O referans şirketinin data güncelleme mesaisini otomatikleştirecek etkiyi dışsallıktan çıkarmak.

– Gereksinimleri:

. TÜİK bülten aboneliğinden gelen dataları çalışan kadro.

. O dataları çalışanların ekranları için yazılım mesaisi ve lisansları

– Sonuçları:

. 4 milyon vergi mükellefine, 4 milyon kamu personeline, 4 milyon üniversiteli ve mensuplarına tedarikçi olmak.

. Yılda 1 ila 1,2 milyon arasında bir kazanç elde etmek.

İlgili Haberler