06:29, 03 Mart 2024 PazarAna Sayfa > Hakkında |

Enformasyon Rafinerisi Nemize Ne Şeydir?

Türkiye'de "enformasyon rafinerisi" maharetiyle somutlaştırılabilecek bir imeceye ihtiyaç vardır.

Enformasyon Rafinerisi Nemize Ne Şeydir
Enformasyon Rafinerisi

Enformasyon dediğimiz şey; hal ve gayelerin konusu olan veri ve bilginin, "kaydedilmeye değer midir değil midir diye" bir elemeye tabi tutulmasını akla getirirdi önceleri. Şimdi her veri ve bilgi kaydedilmeye değerdir hükmü ispat bulmuştur. Ayrıca önceleri olaylara ve nesnelere karşılık gelen, onları içeren veyahut gerektiren bilgiyi işlerdik. Şimdi amaçlara, olgulara ve biçimlere karşılık gelen, onları içeren ve gerektirenleri de işlemeye başladık.

Ve elbette enformasyon hâlâ sınıflama, derleme, kaydetme, dönüştürme, sunma ve iletme fasıllarıyla sürdürülegelen bir mesai. Lakin artık bu mesai, herhangi işi ve işlemi "kaydettiğimiz sayede yürüyen" kılmaya yarayışlı bir mesaimiz olarak durmuyor. O "bilgiyi işleme" mesaimiz o bilgiyi kullanma amacımız uyarınca dönüşüyor, değişiyor, deviniyor artık. Ve bu dönüştürme, değiştirme, devindirme etkisi tek yönlü de değil. Bilgiyi ve veriyi kullanma amacımızdaki evrimler "bilgiyi işleme" mesaimizi etkilemekte aynı sıra.

Yaşayan ve devinen herşeyi kaydediyoruz. Kaydettiğimiz için yaşatıyoruz, deviniyoruz. Kayıtlarımız sayesinde yaşanıyor ve devindiriyoruz. En önemlisi yaşadığımız ve devindiğimiz için kaydediyoruz. Bu dört mefhumu tek potadan, çoklu iştirakle, sayılamayacak kadar gerçek ve geçerlikle yerinde ve yeterli olarak kaştaracak sistemler/rafineriler kurmak gereği altındayız bilgiişlemciler olarak.

Diyorum ki, bu gereği Türkiye'de bir "enformasyon rafinerisi" maharetiyle somutlaştırabilecek imeceye ihtiyaç vardır.

Enformasyon Rafinerisi kurmaları yolunda zaten hazır ihtiyaç içinde olduklarını hemen tebarüz ettirebileceğimiz kurumlar var ülkemizde. Ve onları harekete geçirmek için "size bir bilişsel referans motoru ve enformatik içerik konnektörü taahhüt ediyoruz" demeniz yeterli. Kuvvetle muhtemel verecekleri müsbet karşılık sonucunda "müşteri finansmanı" edinmek mümkün.

Bu gündemin ibareler uzamı şu dağarcıktan keşfedilebilinir:

Enformativite, konnektivite, komünitivite, informativity, connectivity, communitivity, enformatif, informative, enformatik, informatic, konnektif, connective, komünitif, communitive, bilişsel referans rafinerisi, cognitive reference refinery, enformasyon rafinerisi, information refinery, information, enformasyon, cultural information refinery, kültürel enformasyon rafinerisi, commercial information refinery, ticari enformasyon rafinerisi, industrial information refinery, sınai enformasyon rafinerisi, news information refinery, haber enformasyon rafinerisi, yayıncılık enformasyonu, publishing information, referans kitaplar rafinerisi, reference books refinery, turizm enformasyon rafinerisi, tourism information refinery, kamu veritabanları rafinerisi, public databases refinery, datosfer, datasphere, veri küresi, veriküre, enformatik reklam konnektörü, informatic advertisement connecting, enformatik içerik konnektörü, informatic content connecting, büyük veri, big data, uzamsal veritabanı, spatial database, hizmetler sektörü enformatikleri, services sector informatics, enformasyon soruşturmaları, information inquiries, dijital kütüphanecilik, dijital yayıncılık, digital librarianship, digital publishing, digital asset management, dijital değer yönetimi, dinamik keşfü'z-zünun, dynamic kesfuzzunun, bilgileşim ajansı, notification agency, enformatik adliye rafinerisi, enformatik asayiş rafinerisi, enformatik mevzuat rafinerisi, informatics courthouse refinery, informatics public order refinery, informatics legislation refinery, informatics literature refinement, enformatik literatür rafinerisi, enformatik işgücü rafinerisi, informatics labor force refinement.

Tahsin Yılmazİlgili Konular ⟩ » enformasyon rafinerisi » enformasyon


İlgili Haberler