15:46, 25 Eylül 2023 PazartesiAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Yayıncılık |

Yayının da Yayımın da Dijitali

Bugün Türkiye’de neredeyse en az 5 milyon mevcutlu bir üniversiteli ve 20 milyon mevcutlu zorunlu öğretim camiası vardır. Ve o camianın her bir ferdinin en esaslı meşguliyeti “literatür taraması ve kritikleri” yapmaktır.

Yayının da Yayımın da Dijitali
Veri Küresi, Datasphere, Datosfer

Bütün örtüşmelere, gerektirmelere ve içermelere taşıyıcı olan eşya, fiil, netice, fail, cisim, sistem, kanun, tarife, talimat, rehber, tabela, ekran, tablo, ses/nida, varlık, madde, tasvir, kartografi, kaligrafi, sergi, ders, idman, sayfa…  ilahiri her hangisi olsa farketmez ki; örtüşme, gerektirme ve içerme alakaları, irtibatları, intikalleri sayesinde eserlerin, meşgalelerin, mahsullerin ve mahdusların BİRBİRLERİNİ OKUTTURAN BİR DÜZENEĞE TAŞINMASI mümkündür.

Kısadan söylersek, bugünün okuyucusu KİTAPLARI BİRBİRLERİNE OKUTTURAN DÜZENEK sahibi kılınmalıdır.

Bu düzenek ne demek olur?
Cevap-1:
Bugün Türkiye’de neredeyse en az 5 milyon mevcutlu bir üniversiteli ve 20 milyon mevcutlu zorunlu öğretim camiası vardır. Ve o camianın her bir ferdinin en esaslı meşguliyeti “literatür taraması ve kritikleri” yapmaktır.

Bugünkü günün toplumunun enformasyon doğurganlığı gözetildiğinde;
– disipliner faaliyetler, müstakil eserler ve ürünler, münferit müesseseler ve şahıslar heyulasında en dar kapsamda yapılsa bile herhangi
– literatür taraması ve
– hüküm, haber, emir, şart, tanım, ünlem kritikleri
analog ve manuel becerilerle ne kadar yerinde ve yeterli başarılabilir ki!?

Eğer eğitim-öğretim kurumlarımız ve ilmi gayret mecralarımız tahtında gözettiklerimiz yolunda ciddi isek o sosyal sermayelerimiz değerindeki
– okul, laboratuvar, atölye,
– masraf, kadro, demirbaş,
– mesai, amaç, müfredat (plan-program)
gereklerini, gerçeklerini ve geçerlerini hakkıyla karşılayan bir cihazlanmayı da ciddiye alacağız.

İlgili Haberler