08:47, 03 Temmuz 2022 PazarAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri |

Kayıt, veriyi ait olduğu iş alanının "sınıflama ağacı"na dercetmektir.

Bir iş ve işlem alanına dahil olan verileri kaştarabilmek demek; mütemadiyen güncellenen "sınıflama sunucusu"na tertiben zabtedilmiş kayıtların diğer iş yahut işlem alanından bir kayda "ilişik kılınması" demektir.

Kayıt veriyi ait olduğu iş alanının quot sınıflama ağacı quot
Enformasyon formülü

Adliye Rafinerisi - Asayiş Rafinerisi - Gazetecilik RafinerisiHizmetler Sektörü Rafinerisi - İşgücü Rafinerisi - Kamusal Veriler Rafinerisi - Kanunlar Ve Mevzuatlar Rafinerisi - Kültürel Rafineri - Dinamik Keşfü'z-Zünun - Literatür Rafinerisi - Sanayi Rafinerisi - Siyaset - Tarım - Ticaret Rafinerisi - Yayıncılık Rafinerisi

İlgili Haberler