20:20, 30 Eylül 2023 CumartesiAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Kültürel |

Bugüne kadar yaşanmışların kayda geçirilmesi yetmez

Eserlerimizi diğer eserlerimizle, kayıtlarımızı diğer kayıtlarımızla gündelik hayat güncelliğinde entegre/konuşuk kılacağız.

Bugüne kadar yaşanmışların kayda geçirilmesi yetmez
İstanbul, Haliç - 1965

KÜLTÜREL ENFORMASYON RAFİNERİSİ

Kültür Bakanı Nabi Avcı: "Bu ülkenin taşını, toprağını, arkeolojisini, topoğrafyasını, jeolojisini, havasını, suyunu, insanını, adetlerini, göreneklerini, bilimini, tarihini, edebiyatını... bilmek zorundayız". Şubat 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ahmet Yesevi Sempozyumu

Bu hükme riayetle demek ki, sadece bugüne kadar yaşanmışların kayda geçirilmesi yetmez.

Yaşadığımız için kaydedeceğiz. Herşeyimizi kaydedeceğiz. Her an her yerde hep hazır şekil ve şartlarda yararlanabilmek için kaydedeceğiz.

Bildiğimiz, öğrendiğimiz anda kayda geçireceğiz. Yaparken ve bitirdiğimiz esnada kayda geçireceğiz. Anlattığımız, yayımladığımız anda kayda geçireceğiz.

Kültür Bakanlığı ne yapar, niçin yapar, nasıl yapar?

Kültür yapar ve turizm yapar bir tüzel kişilik midir bakanlığımız! Adında kültür ve turizm ibareleri var. Lakin ne kültür ne de turizm yapmaktır orada görülen işler. Bakanlığımız o işlerin içinde olanların veyahut işleri o tabirlere muvafık sonuçlara baliğ olanların gailelerine dair maslahatı deruhte eder. Ve o işlerin müktesebatına, envanterine vaziyet eder.

Dolayısıyla bakanlığımız bütün kültürel ve turistik enformatiklere tetabuk eden bir veri standardını haiz arama-tarama-müracaat mecraı yaratıp yaşatan bir tüzel kişilik olmalıdır.

 

 

 

Yaşadığımız Yerde Dün Olup Kalmış, Şimdi Olup Biten, Hep Hazır Duran enformasyonla ilgilenenlere; 

 

o enformasyonu onların amacı, hatırası, işleyişi saikıyla kendilerine münhasır şekilde not etmelerini, mimlemelerini sağlayan tüzel kişilik olmalıdır.

[ www.mimle.net ]  

Yani bir kültürel enformasyon rafinerisi inşa etmeliyiz.

Yani o rafineri için birçok datacenter kuracağız.

Yani o datacenterlarda "beşeri devinim sınıflama sunucusu" açacağız.

Yani o datacenterlardan "enformatik konnektör sistemi" dağıtacağız.

Yani o datacenterlarda "enformatik entegrasyon sistemi" işlettireceğiz.

Yani o datacenterlarda "enformatik interaktivite potaları" bulunduracağız.

Yani o datacenterlarda "vektörel, düzlemsel, kürevi veri çözümleme araçları" kullandıracağız.

 

 

İlgili Haberler